Dopiewski Budżet Obywatelski

Rozbudowa systemu wspomagania Straży Gminnej wraz z budową portalu „Bezpieczna Gmina Dopiewo” - projekt do Budżetu Obywatelaskiego

Przedstawiamy kolejną propozycję do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego - Rozbudowa systemu wspomagania Straży Gminnej wraz z budową portalu „Bezpieczna Gmina Dopiewo”

Dopiewski Budżet Obywatelski