Kontakt

Puls Gminy Dopiewo- bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo

Kontakt telefoniczny: 535-537-722
Adres e-mail: kontakt@pulsgminy.pl

Wydawca: Jet Puls
Adres do korespondencji: Parkova Coworking ul. Lipowa 1 62-070 Dąbrówka
Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa

Nakład: 5000 egzemplarzy

Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska