Pozostałe

Pasy malowane

Mieszkańcy naszej gminy często zadają mi pytania, które ja kieruję dalej. Tym razem na prośbę mieszkańca Więckowic zapytałam Powiat Poznański o odświeżenie oznakowania poziomego na naszych drogach.

Odświeżanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych (zdjęcie nadesłane)