Dopiewski Budżet Obywatelski 2018 – GŁOSUJEMY

W dniach 7 - 16 listopada głosujemy w III edycji Dopiewskiego Budżetu obywatelskiego.

Do aktualnej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego projekty można było składać do 12 października. Złożono 17 propozycji, z czego do głosowania zakwalifikowano 11 z nich. Prezentujemy je w kolejności zamieszczonej na www.dbo.dopiewo.pl, według grup.

Przypomnijmy, że zmieniono zasady i w tym roku mniejsze sołectwa wreszcie mają szansę na realizację pomysłu na ich terenie. Więcej na ten temat: http://www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/494

Grupa 1 (Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo)

Kulturalna Dąbrówka
Szacunkowy koszt: 68 tys. zł
Lokalizacja: Dąbrówka, EL PUEBLO
Osoba zgłaszająca: Wojciech Kowalewski
Ogólny opis zadania: Dąbrówka to dość nowa społeczność , która cały czas się powiększa. Z roku na rok mieszka w niej coraz więcej osób z dziećmi . Wciąż jednak zbyt mała jest oferta kulturalna, z której mogą korzystać mieszkańcy. Celem projektu jest organizacja przez cały rok 2019 comiesięcznych darmowych wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych. Będą to teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne, wieczory z humorem (snend upy) oraz wieczory kulturalne prezentujące kultury różnych krajów.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/kulturalna-dabrowka

Strefa Rodzinna Dopiewo
Szacunkowy koszt: 145 tys. zł
Lokalizacja: Dopiewo, zbieg ulic Łąkowej i Wyzwolenia,
Osoba zgłaszająca: Marta Kawa
Ogólny opis zadania: Strefa Rodzinna Dopiewo to projekt który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku. W tym miejscu (plac przy zbiegu ulicy Łąkowej i Wyzwolenia) istnieje już plac zabaw dla najmłodszych, projekt zakłada rozbudowę miejsca o skate park i siłownię plenerową typu street workout oraz elementy małej architektury.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/strefa-rodzinna-dopiewo

Kolorowe boiska
Szacunkowy koszt: 145 tys. zł
Lokalizacja: boisko szkolne przy SP nr 1 w Skórzewie, boisko szkolne przy SP nr 2 w Skórzewie działka
Osoba zgłaszająca: Karolina Klóska - Cackowska
Ogólny opis zadania: Stworzenie na terenie przy Szkole Podstawowej w Skórzewie naziemnych kolorowych gier podwórkowych oraz posadowienie w ich pobliżu donic z siedziskami, w których posadzone będą drzewa.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/kolorowe-boiska

Skatepark Skórzewo for us
Szacunkowy koszt: 143 tys. zł
Lokalizacja: Skórzewo, przy boisku orlik przy SP nr 2
Osoba zgłaszająca: Augustyniak Joanna, Ewa Rysiukiewicz
Ogólny opis zadania: Budowa skateparku w Skórzewie właśnie w tym miejscu wspaniale komponować się będzie w rekreacyjno- sportowy wizerunek tego miejsca. Na powierzchni 220 mkw pokrytej betonem ustawienie elementów służących do jazdy na deskorolce, hulajnodze, BMX bądź na rolkach pozwoli na naukę oraz doskonalenie trików. Obiekt skierowany będzie do starszych dzieci i młodzieży jako forma aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i popularyzacja zdrowego stylu życia.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/skatepark-skorzewo-for-us

Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną
Szacunkowy koszt: 144767 zł
Lokalizacja: Park przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
Osoba zgłaszająca: Przemysław Witek
Ogólny opis zadania: Teren przy Szkole im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce jest często odwiedzanym przez mieszkańców miejscem. Dzięki ogólnodostępnemu charakterowi eksploatacja obecnie istniejącego placu zabaw oraz boiska doprowadziła do obniżenia jego jakości. Aktualny stan tego miejsca odbiega od współczesnych możliwości zagospodarowania tego typu terenu, który może służyć nie tylko uczniom obecnej w dawnym pałacu szkoły, ale przede wszystkim - wszystkim mieszkańcom Dąbrówki.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/zagospodarowanie-parku-poprzez-modernizacje-placu-zabaw-oraz-wykonanie-trawiastego-boiska-do-gry-w

 

Grupa 2 (Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo)

W zdrowym ciele zdrowy duch, bieżnia i rower to nasz druh
Szacunkowy koszt: 75 tys. zł
Lokalizacja: przy SP w Dopiewcu
Osoba zgłaszająca: Weronika Kiersztan
Ogólny opis zadania: Projekt zakłada budowę bieżni dwu-funkcyjnej oraz wiaty rowerowej.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-bieznia-i-rower-to-nasz-druh

Sport i bezpieczeństwo
Szacunkowy koszt: 95 tys. zł
Lokalizacja: Palędzie, boisko
Osoba zgłaszająca: Sebastian Grześkowiak
Ogólny opis zadania: Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo oraz podnoszący bezpieczeństwo imprez sportowych na terenie gminy. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, pierwsze w Polsce boisko do Ultimate Frisbee wraz z piłkochwytami. Modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festynów. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt poprawiający bezpieczeństwo podczas imprez.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/sport-i-bezpieczenstwo

Tato bądź tatą
Szacunkowy koszt: 31,5 tys. zł
Lokalizacja: Dopiewiec, ul. Podgrzybkowa 7
Osoba zgłaszająca: Piotr Purol
Ogólny opis zadania: Głównym i wiodącym celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń adresowanych w szczególności do ojców. Uczestnikami będą osoby z terenu naszej Gminy poszukujące inspiracji i pomocy, a także chętne do nabycia umiejętności potrzebnych do właściwego funkcjonowania rodziny oraz promocja odpowiedzialnego ojcostwa i włączenie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania roli ojca w rodzinie.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/tato-badz-tata

Rodzinny Zakątek - plac zabaw ze strefą dla młodzieży - etap I
Szacunkowy koszt: 94560 zł
Lokalizacja: Dąbrowa, ul. Ogrodowa
Osoba zgłaszająca: Małgorzata Gładyszak
Ogólny opis zadania: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i strefy dla młodzieży przy ulicy Ogrodowej.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/rodzinny-zakatek-plac-zabaw-ze-strefa-dla-mlodzie...

Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa - rewitalizacja i zagospodarowanie
Szacunkowy koszt: 76 tys. zł
Lokalizacja: Centrum Konarzewa tzw. doły
Osoba zgłaszająca: Paweł Jazy
Ogólny opis zadania: Rewitalizacja centrum Konarzewa w tzw. "dołach konarzewskich" obejmująca rozbudowę siłowni zewnętrznej, utworzenie promenady spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. Inwestycja ma na celu utworzenie aktywnego miejsca wypoczynku i poprawę estetyki centrum Konarzewa.
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/aktywne-i-estetyczne-centrum-konarzewa-rewitalizacja-i-zagospodarowanie

 

Grupa 3 (Gołuski, Trzcielin, Więckowice)

Rowerowy Plac zabaw - pumptrack
Szacunkowy koszt: 60 tys. zł
Lokalizacja: Więckowice, boisko gminne
Osoba zgłaszająca: Justyna Białas
Ogólny opis zadania: Wykonanie obiektu sportowego przeznaczonego dla każdego użytkownika w każdym przedziale wiekowym. Rowerowy plac zabaw jest zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów oraz małych "hopek"
Szczegółowy opis zadania i kosztorys: https://dbo.dopiewo.pl/rowerowy-plac-zabaw-pumptrack

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Dopiewski Budżet Obywatelski 2018 – GŁOSUJEMY
Kategoria: