Ścieżka rowerowa na ul. Złotowskiej. Wersja 2, poprawiona

16 października opublikowałam artykuł o ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej w Poznaniu. Po dwóch godzinach zdecydowałam się go usunąć, bo zamieszczone w nim informacje okazały się nie do końca prawdziwe. 

Poniżej artykuł jaki opublikowałam 16 października:
„Kampania wyborcza to magiczny czas obiecywania, co się da. Pamiętam kosmiczne pomysły z poprzednich kampanii. W tym roku jest znacznie skromniej, większość obietnic jest rzeczywista i możliwa do realizacji (w krótszej lub dłuższej pespektywie). Niektóre pomysły jednak są pożyczone albo bazują na niesprawdzonych informacjach jak na przykład pomysł budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej w Poznaniu.
Temat zaistniał w komentarzach pod jednym z artykułów na Facebooku. Jeden z internautów zauważył „Chyba wszyscy kandydaci z okręgu 1 wzięli sobie za cel zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż Złotowskiej(!!!). Na szczęście mieszkańcy Poznania wzięli wcześniej sprawy w swoje ręce i przeznaczyli na ten cel pieniądze już pół roku temu. Pytanie, czy kandydaci podali ten cel świadomie, wiedząc, że ścieżka powstanie bez kiwnięcia ich palcem???
Przypomnijmy, że ulica Złotowska leży w Poznaniu, poza granicami gminy Dopiewo. Jest finansowana i administrowana przez miasto Poznań.
Na stronie internetowej Rady Osiedla Ławica znajduje się informacja informuje, że w budżecie zabezpieczono środki finansowe na projekt oraz budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Złotowskiej, od ul. Perzyckiej w kierunku Skórzewa. Zadanie realizowane będzie przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w latach 2018/2019. Rok 2018 przeznaczony jest na wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Budowę przewidziano w 2019 roku. 
Powyższa inwestycja powstanie w wyniku wieloletnich starań mieszkańców Ławicy, Rady Osiedla Ławica i jej Radnych oraz wsparciu w 2017 roku Radnych Miasta Poznania. Jako Rada Osiedla dołożymy starań w zakresie nadzoru nad przebiegiem inwestycji i informować będziemy o tym mieszkańców. (http://www.osiedlelawica.pl/920-chodnik-i-droga-rowerowa-na-ulicy-zlotow...)
Na pytanie szczegółowe Przewodniczący Rady Osiedla Ławica Andrzej Bialas odpowiada wprost:
„Radni Dopiewa nie mają żadnej możliwości wpływu ani finansowania drogi rowerowej na ulicy Złotowskiej i potwierdzam, że w planie finansowym miasta Poznania znalazło się prawie 3 000 000 zł na wybudowanie tej drogi rowerowej i chodnika. Inwestycja w sumie z projektowaniem i uzgodnieniami będzie trwała około dwóch lat.”
Wniosek: Ścieżka rowerowa i chodnik powstaną, ale NIE dzięki naszym przyszłym radnym. Prosimy o korektę obietnic.
Agnieszka Wilczyńska i Pan Jacek”

FAKTY I MITY

- Przeszukując szczegółowo budżet miasta Poznania na 2018 rok nie znalazłam śladu ani projektu ani realizacji tej inwestycji.

- Natomiast według informacji z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (22.10.2018) „trwają prace projektowe trasy rowerowej wzdłuż ulicy Złotowskiej. Dopiero po ich zakończeniu będzie można określić koszty, a na tej podstawie niezbędne źródła finansowania. Prace projektowe potrwają do początku drugiego kwartału przyszłego roku (2019).” Czyli budowa może najwcześniej się zacząć pod koniec 2019 lub nawet w 2020 roku. Wydaje mi się, że jeśli obecnie nie zna się kosztów, to inwestycja zostanie realizowana w kolejnym roku budżetowym, a nie dopisana w trakcie roku.

- Informacje z Urzędu Gminy Dopiewo. Na pytanie o rzeczoną ścieżkę odpowiedział mi Wójt: „Osobiście prowadziłem rozmowy z Prezydentem Jaśkowiakiem na temat tej inwestycji, który podzielał moje zdanie dotyczące potrzeb realizacyjnych i podobnie jak Rada Osiedla określał gotowość inwestycyjną na 2020r. Największym problemem i kosztem jest realizacja odwodnienia przy  ul. Złotowskiej. Osobiście ostatni raz na ten temat rozmawiałem z Prezydentem Wudarskim 05.10.2018r., a pierwsze pismo w sprawie budowy ścieżki zostało wystosowane do Miasta Poznań 21.04.2015r. Cieszę się, że wiele osób zaczyna o tym mówić, bo to oznacza, że pojawia się światełko w tunelu, które mam nadzieję ostatecznie rozświetli proces inwestycyjny."

- Radny ze Skórzewa Piotr Dziembowski także zabrał głos w tej sprawie: „Złożyłem wniosek do budżetu gminy na 2016 rok dotyczący podjęcia rozmów z miastem Poznań w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Złotowskiej i partycypacji w kosztach jej budowy przez gminę Dopiewo. Od 2016 roku jest swego rodzaju lobbing ze strony UG Dopiewo oraz radnych z powiatu ( na 41 sesji A. Strażyński wypowiadał się w tym temacie - w protokole jest niepełna wypowiedź) za budową tej ścieżki. Osobiście sądzę, że miasto Poznań będzie chciało podpisać z Urzędem Gminy Dopiewo  umowę pozwalającą na partycypowanie naszej gminy w tej inwestycji.

- Odniosę się jeszcze do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Osiedla Ławica Andrzeja Bialas „potwierdzam, że w planie finansowym miasta Poznania znalazło się prawie 3 000 000 zł” – przeszukałam różne dokumenty na stronach internetowych miasta Poznania, nie znalazłam jednak dokumentu „plan finansowy” oraz 3 mln zł na tę inwestycję.

Wygląda na to, że ścieżka kiedyś powstanie, możliwem, że nawet w tej kadencji, ale dzięki staraniom wszystkich stron, nie tylko Rady Osiedla Ławica i wciąż nie wiadomo za czyje pieniądze.

***

Okazało się, że w pierwszej wersji artykułu zbyt zaufałam źródłom i powieliłam fake news’a. Bardzo przepraszam.

Będę się starać więcej nie poddawać presji czasu, naciskom oraz czujniej sprawdzać źródła.

Agnieszka Wilczyńska

Ścieżka rowerowa na ul. Złotowskiej. Wersja 2, poprawiona
Kategoria: