Po wyborach. Poznajcie (nowego) wójta i gminnych radnych

21 października odbyły się wybory samorządowe.

Frekwencja
Frekwencja w naszej gminie wyniosła ponad 63,46% (w kraju 53,4%). Najliczniej do urn udali się mieszkańcy Skórzewa (obwód nr 10) 70,33%, najmniej osób - 37,14 % poszło głosować w Lisówkach (zamknięty obwód do głosowania, gdzie było uprawnionych do głosowania 70 osób, z czego zagłosowało 36) oraz w  Konarzewie – 52,6%.

Na 18 792 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 11718 osób.

Nowy – Stary Wójt
Wójt Adrian Napierała zdobył 9242 głosy poparcia (78,23%), tym samym będzie pełnił urząd drugą kadencję. Przed czterema laty wygrał z poparciem 67,5%.

Wyniki pozostałych kandydatów:
- Violetta Adamowicz – 1568 głosów, 13,27%
- Jacek Ostaszewski – 1004 głosy, 8,5%

Nowa Rada Gminy
Do Rady Gminy startowało 61 kandydatów. Z komitetu W tym roku z komitetu wójta do Rady Gminy wybraliśmy aż 18 osób. Z komitetu „Jesteśmy na tak” daliśmy mandat zaufania tylko 3 osobom. Kandydaci komitetu Prawa i Sprawiedliwości nie zdobyli żadnego mandatu. W Radzie będzie 7 nowych osób, reszta pełni funkcję radnego od kadencji lub znacznie dłużej.

W nowej Radzie będą reprezentowane wszystkie, większe miejscowości gminy:
- Dąbrówka (3 mandaty)
- Palędzie (1 mandat)
- Gołuski (1 mandat)
- Dąbrowa (2 mandaty)
- Skórzewo (6 mandatów)
- Konarzewo (1 mandat)
- Więckowice (1 mandat)
- Dopiewiec (1 mandat)
- Dopiewo (4 mandaty)
- Zakrzewo (1 mandat)

W skład nowej Rady wejdą (alfabetycznie):
Tadeusz Bartkowiak (Dopiewo, sołtys wsi, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Jan Bąk (Gołuski, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Krzysztof Dorna (Dąbrowa, sołtys wsi, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Wojciech Dorna (Zakrzewo, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Piotr Dziembowski (Skórzewo, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Agnieszka Grześkowiak (Palędzie, sołtys wsi, radna pierwszej kadencji, z Komitetu Wójta)
Marta Jamont (Dąbrówka, radna kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Paweł Jazy (Konarzewo, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Magdalena Kaczmarek (Skórzewo, radna pierwszej kadencji, z Komitetu Wójta)
Krzysztof Kołodziejczyk (Dąbrówka, radny pierwszej kadencji, Komitet Jesteśmy na Tak)
Jakub Kortus (Dopiewo, radny pierwszej kadencji, z Komitetu Wójta)
Klemens Krzywosądzki (Skórzewo, radny pierwszej kadencji, Komitet Jesteśmy na Tak)
Anna Kwaśnik (Więckowice, sołtys wsi, radna kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Ilona Łysiak (Dopiewo, radna pierwszej kadencji, z Komitetu Wójta)
Przemysław Miler (Dąbrowa, radny pierwszej kadencji, Komitet Jesteśmy na Tak)
Walenty Moskalik (Skórzewo, sołtys wsi, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Justin Nnorom (Dąbrówka, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Leszek Nowaczyk (Dopiewo, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Mariola Nowak (Dopiewiec, radna kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Piotr Strażyński (Skórzewo, radny kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)
Mariola Walich (Skórzewo, randa kolejnej kadencji, z Komitetu Wójta)

Największą ilość głosów ogółem otrzymali Justin Nnorom – 818 oraz Leszek Nowaczyk – 809.

Zebrała Agnieszka Wilczyńska na podstawie https://wybory2018.pkw.gov.pl

Po wyborach. Poznaj wójta i gminnych radnych
Kategoria: