Helikopter nad Dąbrówką

Gdy kilka lat temu usłyszałam od policji, że zgłoszono potrzebę lądowiska dla helikopterów w Dąbrówce – zaśmiałam się i uznałam to za dobry żart. Teraz jednak nad Dąbrówką lata i parkuje „gdzieś” prawdziwy helikopter i to już śmieszne nie jest – zwłaszcza dla mieszkańców przy prowizorycznym lądowisku.

Rzecz dzieje się w okolicach ul. Komornickiej w Dąbrówce. Helikopter przylatuje rano i po południu. Nie codziennie. Bywa, że o godz. 6.30 w sobotę budzi pół osiedla. Ląduje na chwilkę, w zależności od pory dnia wsiada do niego lub wysiada z niego jeden człowiek. Po czym helikopter odlatuje. Akcja trwa może minutkę. Przez tą minutkę jednak jest spory hałas oraz unosi się cały kurz  i pył z pola, na którym ląduje.

Z jednej strony uważam to za fenomenalny sposób na ominięcie dąbrówkowych korków. W końcu, kto bogatemu zabroni. Nasuwa mi się jednak pytanie czy to tak można sobie latać i parkować helikopterem w Polsce gdzie i kiedy się chce.

Zapytałam Urząd Gminy Dopiewo czy zna sprawę i czy wydał zgodę na lądowanie helikoptera na gminnej działce. Odpowiedź: „Jeśli chodzi o lądujący helikopter, to nie mamy na ten temat wiedzy poza taką, że nikt z Urzędu Gminy w Dopiewie nie udzielał zgody na jego lądowanie.”

Zapytałam policję czy tak wolno? Generalnie nie wolno, ale w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r., Prawo lotnicze w rozdziale 5 Lądowiska i inne miejsca startów i lądowań par. 93, czytamy:
6. Przepisy ust. 2-5 nie dotyczą lądowisk wykorzystywanych nie częściej niż 14 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Start i lądowanie na takim lądowisku mogą zostać wykonane za zgodą posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko.
7. Odpowiedzialność za wybór lądowiska jako miejsca startu i lądowania statku powietrznego ponosi dowódca statku powietrznego.

Podsumowując. Helikopter może zaparkować 14 razy w roku, gdzie indziej niż na legalnym lądowisku (za zgodą właściciela terenu). W Dąbrówce takiej zgody nie miał.

Co dalej stanie się ze sprawą? Nie wiem. Czy zajmą się nią służby? Nie wiem. Ale będę temat śledzić i gdy zdobędę nowe informacje, przekaże je Państwu.

Agnieszka Wilczyńska

Temat zgłoszony podczas dużuru redakcyjnego

Helikopter nad Dąbrówką (zdjęcie nadesłane)
Kategoria: