W Lisówkach powstaną mieszkania chronione

Idea jest taka: stworzyć mieszkania, w których niepełnosprawni będą mogli nauczyć się samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. A przy okazji nadal korzystać z rehabilitacji i porad specjalistów. Takie miejsce do 2020 roku powstanie w Lisówkach.

W tym celu przebudowane i odpowiednio wyposażone zostaną budynki szeregowe, które znajdują się w sąsiedztwie DPS-u w Lisówkach.

– Koszt adaptacji tych budynków na mieszkania chronione to niemal 2,5 mln zł – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Otrzymaliśmy jednak na ten cel dofinansowanie unijne w wysokości prawie 2 mln zł.

Każdy domek zostanie przystosowany do możliwości zamieszkania przez minimum pięć niepełnosprawnych osób oraz ich opiekuna. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać bardziej rodzinną atmosferę. Pomieszczenia, łazienki, a także taras zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy, dzięki sąsiedztwu DPS-u będą mieli ułatwiony dostęp do rehabilitantów, psychologa, a także pielęgniarek czy ratowników.

Szczególnie ważną kwestią jest kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej, ekonomicznej oraz uniknięcie wykluczenia społecznego – dodaje Tomasz Łubiński. – A także nauka samodzielności.

O zagospodarowanie domków w Lisówkach zabiegali również członkowie komisji zdrowia i polityki społecznej.

Materiał nadesłany

W Lisówkach powstaną mieszkania chronione
Kategoria: