Światła na DK 307 w Więckowicach

Na przełomie września i października rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Gromadzkiej i Tarnowskiej z drogą wojewódzką nr 307 w Więckowicach. 

Zakres prac obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z azylem bezpieczeństwa na ulicy Gromadzkiej, a także dwóch wysp, które ułatwią wyjazd z drogi powiatowej. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu pojawi się też nowa nawierzchnia.

 Głównym celem przebudowy tego skrzyżowania jest poprawa bezpieczeństwa. Dzisiaj wyjazd z Więckowic w kierunku Buku czy też Lusówka jest niezwykle trudny, ponieważ natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej jest naprawdę duże. Sygnalizacja świetlna sprawi, że wjazd z dróg powiatowych na wojewódzką 307 będzie nie tylko łatwiejszy, ale też dużo bezpieczniejszy.

 - To inwestycja Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, którą realizuje powiat poznański. Obecnie to najlepsze z możliwych do realizacji rozwiązań – wyjaśnia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości zajdzie potrzeba budowy w tym miejscu skrzyżowania o innej geometrii, np. ronda. Wpływ na to może mieć choćby zmiana rozkładu ruchu po oddaniu nowego odcinka drogi S5. Wtedy będziemy namawiać marszałka na realizację innego rozwiązania.

 Koszt prac to 1,8 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez powiat poznański, gminę Dopiewo i Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

 Prace mają się zakończyć w grudniu tego roku.

Materiał nadesłany

Światła na DK 307 w Więckowicach
Kategoria: