Radni obecni i nieobecni

Przedstawiamy statystyki obecności radnych na sesjach Rady Gminy.

W VII Kadencji Rady Gminy Dopiewo (lata 2014-2018) do dnia dzisiejszego tj. 11 września 2018 r. odbyły się 44 sesje. Prezentujemy statystykę obecności radnych na posiedzeniach, które zwyczajowo odbywają się  raz w miesiącu.

Na szczególną pochwałę zasługują radni, którzy nie opuścili w tej kadencji ani jednego posiedzenia: Tadeusz Bartkowiak, Paweł Jazy, Walenty Moskalik, Mariusz Ostrowski, Ryszard Pawelec.

Uważam, że z frekwencją naszych radnych jest nieźle. Każdemu przecież może zdarzyć się choroba. Żaden nie ma nawet 10 nieobecności. W moim odczuciu jednak, słabą stroną tej Rady było spóźnianie się na posiedzenie. Wystarczyło pojawić się na kilka minut na sesji, aby obecność była odnotowana. Przy sesji, która trwa godzinę, spóźnienie 30 minut skutkuje nieobecnością na połowie posiedzenia. Zestawienia spóźnień nikt nie prowadzi.

Agnieszka Wilczyńska

Radni obecni i nieobecni
Kategoria: