Wybuchy i wstrząsy, czyli poszukiwanie ropy i gazu

W czerwcu informowaliśmy, że „Geofizyka Toruń” będzie w naszej okolicy poszukiwać ropy i gazu: www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/833
Nikt chyba nie przypuszczał, że wiąże się to z wybuchami i wstrząsami.

Pisze do nas mieszkanka Palędzia: „Od wczoraj w okolicy Palędzia, konkretnie las od strony Wrzosowej słychać "wybuchy", dziś o godz. 9.00 i 10.00 w domu przy takim wybuchu "poruszyły" się meble. Jestem zaniepokojona.”

Głos od mieszkańca Dopiewca: Dzisiaj (25.07.2018) od ok 11:00 specjaliści „Geofizyki Toruń”, z użyciem materiałów wybuchowych prowadzą badania sejsmiczne niedaleko naszego osiedla (Dopiewiec osiedle Dąbrówka Leśna Polana, Dopiewo). (…) Wstrząsy były odczuwalne na tyle wyraźnie, iż po pierwszym wstrząsie niektórzy mieszkańcy wyszli z domu zaniepokojeni. W domu nic nie pospadało, zatrzęsło się, miejmy nadzieję że bez szkód.”

O opinię na jakich zasadach Geofizyce Toruń wolno wchodzić na pola i prowadzić badania zapytałam Pana Mecenasa Marcina Sieradzkiego ze Skórzewa:*
Firmy, zajmujące się poszukiwaniem i rozpoznawaniem kopalin ze złóż, powinny mieć odpowiednią koncesję, wydawaną przez Ministra Środowiska. Jeśli chodzi o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów, koncesja określa m.in. przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność. Wydanie takiej koncesji może być uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać na skutek wykonywania działalności objętej koncesją. Oznacza to, że koncesja co do zasady nie jest obwarowana ustanowieniem zabezpieczenia.
W ramach wykonywania koncesji, uprawniona firma nie może wchodzić na grunt celem przeprowadzania odpowiednich badań. Koncesja nie pozwala na naruszanie prawa własności, zaś określenie w niej granic wykonywania działalności nie pozwala na wchodzenie na teren czyichś nieruchomości. W tym miejscu, należy odwołać się do Kodeksu cywilnego, który przewiduje, że właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo żądania, aby osoba naruszająca jego własność zaniechała naruszeń oraz naprawiła wyrządzoną szkodę.
Przepisy Ustawy – prawo geologiczne i górnicze przewidują, że przedsiębiorca wykonujący koncesję ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w skutek jej wykonywania. Należy w tym miejscu stwierdzić, że zgodnie z przepisami prawa cywilnego, należy wykazać fakt poniesienia szkody, jej wysokość oraz związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą; Prawo geologiczne i górnicze przewiduje, że szkoda oraz związek przyczynowy są ustalone. Poszkodowany musi więc wykazać wysokość szkody poniesionej, przez co może domagać się jej naprawienia od firmy wykonującej działalność o treści wskazanej w koncesji
.”

Jeśli więc podczas prac wykonywanych przez Geofizykę Toruń ponieśliśmy jakiekolwiek straty, należy nam się odszkodowanie i możemy go dochodzić.

 

Agnieszka Wilczyńska, zdjęcie Pani Maria

* Marcin Sieradzki, Kancelaria Radcy Prawnego, tel. 728 592 008 mail: ms@msieradzki.pl, www.msieradzki.pl

Wybuchy i wstrząsy, czyli poszukiwanie ropy i gazu (fot. Pani Maria)
Kategoria: