Dopiewo spadło w rankingu najbogatszych gmin w kraju

W zestawieniu Głównego Urzędu Statystycznego wzięto pod uwagę dochody własne - czyli między innymi wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT - ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

Tak jak w rankingu za 2016 rok, tak jak rankingach od 16 lat, najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim (47 245,08 zł na mieszkańca). Natomiast najbiedniejszy jest Pszów w województwie śląskim (2,9 tys. zł na mieszkańca). Średnia w Polsce wynosi 4,9 tys. zł per capita.

Pomimo, że w gminie Dopiewo (za 2017 rok) dochody na mieszkańca wyniosły nominalnie więcej niż przed rokiem (za 2016: 4 450,31zł, za 2017: 4 779,60 zł), Gmina Dopiewo pogorszyła swoją sytuację w rankingu i ostatecznie zajęła o 82 słabszą pozycję (za 2016: 401 miejsce; za 2017: 483 miejsce).

Przebadano finanse 2 478 gmin i miast

Najlepsza trójka i nasi sąsiedzi:
1. Kleszczów 47 245,08 zł
2. Rewal - 27 152,22 zł
3. Krynica Morska - 14 110,64 zł

15. Tarnowo Podgórne - 8 135,20 zł
19. Suchy Las - 7 979,74 zł
54. Poznań - 6 505,48 zł
309. Komorniki - 5 032,21 zł
483. Dopiewo - 4 779,60 zł

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://samorzad.pap.pl

Dopiewo spadło w rankingu najbogatszych gmin w kraju
Kategoria: