Bezpłatne nordic walking dla sieniorów w Dąbrówce

Zakład Nauk nad Aktywnością Fizyczną i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza do udziału w programie prozdrowotnym osoby po 60 roku życia. 
Każdy z uczestników programu badawczego skorzysta z bezpłatnych badań na AWF w Poznaniu oraz będzie ćwiczył i maszerował z kijkami poprawiając swoje zdrowie i kondycję.

Zajęcia są bezpłatne.
Zapewniamy sprzęt dla uczestników zajęć.
Każda z osób otrzyma konspekt ćwiczeń z instruktażem.
Zajęcia będą prowadzone przez fizjoterapeutę i doświadczonego instruktora Polskiej Federacji Nordic Walking.

Program zajęć
- Badanie: Siły mięśni, Równowagi ciała, Gibkości ciała,
- Ćwiczenia rehabilitacyjne na świeżym powietrzu
- Marsze z kijami Bungy Pump (nowa metoda Nordic Walking)

Osoby zainteresowane proszę o kontakt
Mgr Katarzyna Marciniak
tel. 604 535 237

Bezpłatne nordic walking dla sieniorów w Dąbrówce
Kategoria: