Niebezpieczeństwo na torach

W ostatnim czasie na terenie dworca kolejowego PKP w miejscowości Palędzie doszło do kilku przypadków zakłócenia ruchu pociągów oraz nieodpowiedzialnych zabaw osób małoletnich.

Od pewnego czasu do Komisariatu Policji w Dopiewie napływają informację dotyczące, że osoby nieletnie w czasie wolnym od nauki organizują sobie zabawy na terenach kolejowych w szczególności dotyczy to stacji kolejowej PKP w Palędziu. Zarówno Policja jak i Służba Ochrony Kolei odnotowała kilka interwencji związanych z np. pozostawianiem przedmiotów na torach jak i przebywaniem osób nieletnich na torach odstawczych stacji kolejowej. W trakcie prowadzonych wspólnych działań Policji i SOK ujawniono kilka osób nieletnich, które w sposób nieodpowiedzialny spędzały wolny czas znajdując sobie zabawę wśród stojących wagonów. Przypominamy, że taka zabawa może zakończyć się śmiercią bądź też kalectwem. Z powodu nieodpowiedzialnego zachowania osób nieletnich doszło do czasowego wstrzymania ruchu pociągów na linii kolejowej co pociąga za sobą koszty. W przypadku zidentyfikowania osób, które doprowadziły do wstrzymania ruchu i powstałego w wyniku tego opóźnienia pociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewoźnik może wystąpić na drogę cywilną w celu uregulowania powstałych kosztów związanych z powstałym opóźnieniem. Przypominamy, że przechodzenie w miejscach niedozwolonych przez tory stanowi wykroczenie gdzie grozi mandat w wysokości do 500 zł oraz może zostać sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego w Poznaniu gdzie nałożona kara grzywny może wynieść 5000 zł.

Drodzy rodzice mając powyższe na uwadze zwracamy się do was z apelem aby zwrócić szczególną uwagę na swoje pociechy, jak spędzają wolny czas. Okres wakacyjny ma sprzyjać regeneracji i odpowiedzialnemu odpoczynkowi.

Opracował: Daniel Rychlewicz      

Niebezpieczeństwo na torach
Kategoria: