Relacja z XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo

 25 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy Dopiewo w roku. Sesja Absolutoryjna.

O godz. 16.05, gdy rozpoczęło się posiedzenie, obecnych było zaledwie 11 radnych. Z biegiem czasu radni dochodzili. Ostatecznie dotarło 14 osób (jedna radna weszła po godzinie, już po uchwaleniu absolutorium). Na całej sesji nieobecni byli: Leszek Nowczyk, Piotr Dziembowski, Jacek Strychalski, Mariola Nowak, Przemysław Kopystecki, Sławomir Kurpiewski, Tomasz Lewandowski.

Pod nieobecność Przewodniczącego sesję prowadził wiceprzewodniczący Wojciech Dorna.

Na sesji nie było przedstawicieli powiatu.

Do sprawozdania z działalności Wójta między sesja nie było pytań.

Po kwadransie rozpoczęła się procedura zatwierdzania sprawozdania finansowego gminy za 2017 rok. Sprawozdanie oraz Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytywała Pani Skarbnik. Opinię Komisji Rewizyjnej odczytała przewodniczącej Anna Kwaśnik. Do sprawozdania radni zadali 4 pytania. Sprawozdanie oraz absolutorium jednogłośnie przegłosowało 13 radnych (na 21).

Podjęto uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Szczegóły w osobnym artykule.

Miejscowe Plany Zagospodarowanie Przestrzennego
Zmiana planów:
-  w Dopiewie, rejon ul. Świętojańskiej, niecały hektar, zmiana układu komunikacyjnego, poszerzenie drogi;
- w Dąbrówce, rejon ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2 - cel opracowania: zmiana w zabudowie szeregowej: była zabudowa 30 %, teraz będzie 50 %, plan pod zabudowę dewelopera Nickel, 2 miejsca parkingowe do każdego domu utrzymane, bez pytań, 4 osoby przeciw.

Rozpoczęcie pracy nad nowymi planami:
- w Drwęsie/ Więckowicach, rejon ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, jest coraz więcej składanych wniosków o wydanie warunków zabudowy na bardziej intensywną zabudowę, a na tym terenie, według urzędu, powinna być mniej intensywna;
- w Dąbrowie, rejon ulic Leśnej i Borówkowej, wcześniej dokonano podziału działek w oparciu o warunki zabudowy, jest tam 3 klasa ziemi, aby zabudować te tereny należy opracować nowy MPZP i zwrócić się do odpowiedniego ministra o wyłączenie 3 klasy z produkcji rolnej;
- w Zakrzewie pomiędzy ulicami Długą i Przemysłową, pod aktywizację gospodarczą a także mieszkaniówkę.

Uchwalenie planów:
- w Zakrzewie, rejon ul. Granicznej i Przylesie, 14 hektarów, w rejonie przebiegu linii wysokiego napięcia, jedna uwaga złożona w trakcie, odrzucona na sesji;
- w Dąbrowie, w rejonie ulicy Szkolnej, Tęczowej, Błękitnej i Słonecznej, 7 hektarów, był już plan, plus poszerzenie ul. Tęczowej, nie było uwag złożonych

Nadano nazwy ulicom: Więckowska w Zborowie i Fiałkowie; Sasanki, Cyrkoniowa, Granitowa w Palędziu; Pastelowa w Zakrzewie.

Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań w zakresie zaprojektowania i budowy i zarządzania nowopowstałą drogą stanowiącą połączenie ul. Leśnej w Dąbrowie z drogą wewnętrzną wzdłuż DW 307 w Dąbrowie. Teraz zostanie opracowany projekt techniczny, inwestycja będzie realizowana ZRID’em. Więcej w osobnym artykule.

Uchwalono przyjęcia programu wsparcia edukacyjnej działalności szkół „Grant oświatowy w gminie Dopiewo”.

Tradycyjnie znowelizowano bieżący budżet oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na sesji radnym dostarczono nowy druk ze zmianami. Zdjęto z tegorocznego budżetu budowę ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Skórzewie, niestety nie ma kompletnej dokumentacji (dokumenty od ministra) i prace na pewno nie będą realizowane w tym roku. Najprawdopodobniej inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

Jednym z punktów dodanych do porządku obrad była sprawa wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo i jego zastępców. Po nagłośnionej przez media sprawie przyznawania sobie wysokich nagród przez ministrów aktualnego Polskiego Rządu, postanowiono nie wiadomo dlaczego, obniżyć pensje samorządowcom. Po wykładzie gminnego prawnika radni gremialnie i jednomyślnie wstrzymali się od głosu. 

Uchwalono także nowe zasady Budżetu Obywatelskiego. Więcej w osobnym artykule.

Na sesji była mowa także o tym, że w tym roku nie będzie budowy ronda na skrzyżowaniu  ul. Poznańskiej i Malinowej w Dąbrówce. Szczegóły w osobnym artykule.

Sesja trwała niespełna półtorej godziny.

Agnieszka Wilczyńska

 

 

Relacja z XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo
Kategoria: