Parkowanie na niebieskim

Niestety często widuję samochody zaparkowane na miejscach dla niepełnosprawnych bez widocznych za szybą kart parkingowych. Jedna z naszych czytelniczek, wyczulona na łamanie przepisów przesłała mi zapytanie, jak to jest z tym parkowaniem:

 „Dzień dobry, chciałabym opisać Pani sytuację jaka około godz. 11.00 (14.06) miała miejsce pod galerią Mallwowa. Wyjeżdżając, zauważyłam, że pan zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych (boczne wejście przy Pepco) bierze torbę i idzie na siłownię. Zapytałam go więc czy w czymś mu pomóc, on obruszony o co chodzi. Zapytałam czy mam mu ponieść torbę może, no skoro jest niepełnosprawny. Na to on z pełnym uśmiechem, pokazując na fotelik na przednim siedzeniu, że ma córkę niepełnosprawną i śmiejąc się ze mnie zapytał czy ma pokazać mi kartę i czy mam jakiś problem. Powiedziałam oczywiście, że karty nie musi mi pokazywać i że przepraszam w takim razie. Pan bardzo zadowolony poszedł na siłownię, bez córki, bo córki w samochodzie nie było, jedynie same foteliki. Kartę faktycznie miał za szybą, ale nie wiem czy na córkę? Zastanawia mnie tylko, czy samo posiadanie karty uprawnia do stawania na miejscach uprzywilejowanych.”

Co mówią przepisy?
Białe oznaczenie człowieka na wózku na niebieskim tle jest czytelnym piktogramem. Miejsca parkowania dla osób z niepełnosprawnością od końca czerwca zeszłego roku ujednolicono kolorystycznie i według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. w przypadku znaku P-18, stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk, "stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej". W przypadku kopert, jeśli posiadają uzupełnienie w postaci symbolu osoby na wózku, to także jest to miejsce przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością. Dodawane są znaki pionowe D-18: literkę P na niebieskim tle lub tabliczkę T-29 informującą o miejscu dla osoby uprawnionej - czarny piktogram osoby na wózku na białym tle.

Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 (informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne), albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” (zastrzeżone dla określonego użytkownika), z umieszczoną pod znakiem wspomnianą tabliczką T-29, może skutkować mandatem w wysokości 500 zł i 5 punktami karnymi.

Taka sama sankcja, w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych, grozi za „niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez wspomnianych znaków pionowych D-18, D-18a lub D-18b

Komu przysługują karty parkingowe?
Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i nie jest tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się. W przypadku osób poniżej 16. roku życia wskazanie do karty parkingowej jest uzależnione wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Karta wydana jest na osobę niepełnosprawną, a nie na kierowcę. Kierujący pojazdem  może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego. Straż Gminna, czy Policja może sprawdzić, czy faktycznie osoba niepełnosprawna jest przewożona danym autem.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, eksponując widoczne zabezpieczenia karty, tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności. Natomiast naklejka na pojeździe przewożącym niepełnosprawnego jest zupełnie bez znaczenia bez aktualnej i oryginalnej karty parkingowej i nie daje żadnych uprawnień do parkowania na miejscach uprzywilejowanych.

W przypadkach, gdy widzimy nieprawidłowo zaparkowany samochód, na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej - rzeczywiście potrzebującej, proponujemy zwrócenie uwagi. Jeśli to nie poskutkuje telefon na policję lub straż gminną.

Agnieszka Wilczyńska, Agnieszka Grześkowiak  na podstawie   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3549 oraz http://moto.pl

Miejsce dla niepełnosprawnych przy Galerii Mallwowa w Skórzewie (zdjęcie nadesłane)
Kategoria: