Dopiewiec i Palędzie ponownie z dofinansowaniem

Co roku gminy mogą składać po dwa wnioski do konkursu “Pięknieje wielkopolska wieś”. U nas aktywne są tylko trzy sołectwa: Dopiewiec, Palędzie i Więckowice i to one wymiennie co roku składają wnioski, i prawie co roku otrzymują dofinansowanie. Najczęściej są to małe projekty i małe pieniądze, bez których jednak zakup namiotu, siłowni zewnętrznej czy wiaty biesiadnej nie doszedł by do skutku.

W tym roku zwycięskie wnioski składali:
-  Dopiewiec „Skaczmy do góry w Dopiewcu!” Dostawa i montaż trampoliny, dofinansowanie 10 071,00 zł
- Palędzie „Seniorzy ćwiczą w Palędziu” - rozbudowa siłowni zewnętrznej, dofinansowanie 13 800,00 zł

W tym miejscu chciałabym podziękować sołtyskom Dopiewca – Marioli Nowak, Palędzie – Agnieszce Grześkowiak oraz Więckowic Annie Kwaśnik, że im się nadal chce!

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://www.wow.umww.pl

Dopiewiec i Palędzie ponownie z dofinansowaniem
Kategoria: