Oszczędzajmy wodę w upały

Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie zwraca się do nas z apelem: „Z uwagi na panujące upały i problemy z ciśnieniem wody - zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie podlewania ogrodów lub przesunięcie tej czynności na godziny późniejsze tj. pomiędzy 23.00 a 6.00, wówczas straty wynikające z parowania są zdecydowanie mniejsze. Przesunięcie godzin podlewania ogrodów pozwoli zapewnić Państwu wodę na inne niezbędne potrzeby w godzinach największych rozbiorów tj. pomiędzy 18.00 a 23.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, iż prowadzimy prace modernizacyjne, które pozwolą uniknąć takich sytuacji w przyszłości.”
 

 Zuk Dopiewo dodaje także, że "cały czas prowadzone są prace modernizacyjne mające na celu poprawę jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę. W tym zakresie główną inwestycją jest budowa magistrali wodociągowej o średnicy 400 mm ze stacji uzdatniania wody Joanka w kierunku Dopiewca. W ubiegłym roku został włączony do eksploatacji odcinek Joanka- Konarzewo o długości ok. 3,6 km. W najbliższym czasie zostanie zakończona budowa kolejnego odcinka o długości ok. 2,1 km (Konarzewo centrum – autostrada A2). W tym roku planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę kolejnego odcinka magistrali wodociągowej w kierunku Dopiewca.

Planujemy także przeprowadzenie prac modernizacyjnych na SUW Joanka polegających m.in. na wymianie zestawu pomp sieciowych co umożliwi odpowiednie zasilanie nowo budowanej magistrali wodociągowej."

Na podstawie przesłanych materiałów

Oszczędzajmy wodę w upały
Kategoria: