Poszukiwania gazu i ropy naftowej w gminie

W ubiegłym tygodniu podano informację, że w okolicach Palędzia w okresie od czerwca do września 2018 prowadzone będą polowe prace sejsmiczne, polegające na poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Co to właściwie oznacza? – zapytałam wykonawcę prac.

Geofizyka Toruń S.A. wykona badania sejsmiczne dla poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego, na zlecenie PGNiG SA na terenie koncesji leżącej głównie na obszarze gminy Dopiewo. Prace w niewielkim stopniu obejmą też gminy Buk, Tarnowo Podgórne, Komorniki, i zachodnie przedmieścia miasta Poznań.

Podstawę badań, prowadzonych przez Geofizykę Toruń, stanowią pomiary sejsmiczne polegające na kontrolowanym wzbudzaniu fali sejsmicznej, która przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie jest rejestrowana za pomocą specjalnych czujników zwanych geofonami. Wynik badania daje wiedzę o strukturze geologicznej badanego rejonu. W dużym uproszczeniu przypomina to lekarskie badanie USG. Wiedza ta przede wszystkim pozwala na odkrywanie bogactw naturalnych, ale jest również niezbędna dla podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z ich lepszym rozpoznaniem oraz ewentualną eksploatacją.

Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków. Do wzbudzania fali sejsmicznej stosuje się dedykowane pojazdy, tzw. wibrosejsy. Są to urządzenia pozwalające wytwarzać kontrolowane drgania wnikające w głąb ziemi. Zastosowanie wibrosejsów pozwala na tak precyzyjną kontrolę energii wzbudzanych drgań, że możliwe są nawet prace badawcze w bezpośredniej bliskości budynków, jak również w obszarach silnie zurbanizowanych, w tym miejskich.

Klasyczna grupa badawcza składa się z czterech takich pojazdów, poruszających się jeden za drugim. W trakcie badania pojazdy te zatrzymują się w tzw. punktach wzbudzania oddalonych od siebie o ustalony interwał (zwykle jest to około 50 m), gdzie opuszczane są specjalne płyty, których wibracje są źródłem fali sejsmicznej wędrującej w głąb ziemi.

Badania planujemy rozpocząć lipcu i zakończyć w sierpniu br.

Maciej Stawinoga, Rzecznik Spółki / Company Spokesman"

 

 

 

Poszukiwania gazu i ropy naftowej w gminie
Kategoria: