Aktywni seniorzy

W ostatni piątek i sobotę maja odbyły się warsztaty "Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań". W sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Poznań poprowadzili dwudniowe zajęcia dla mieszkańców naszej gminy. Organizatorów tych warsztatów zaprosił Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych.

Poruszone tematy dotyczyły polityki senioralnej, wolontariatu seniorów oraz konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego. Na zajęcia przybyła ponad trzydziestoosobowa grupa mieszkańców. Skupieni podczas wykładów czynnie uczestniczyli wykonując zadania. Pierwszego dnia seniorzy zostali wprowadzeni w temat ram polityki senioralnej. Stworzyli słownik opisujący to pojęcie oraz poruszyli ważne z ich punktu widzenia problemy. Przedstawiono im przykłady funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów i przeprowadzono warsztaty z komunikacji Rady Seniorów z Urzędem Gminy. Drugiego dnia omówiono temat partycypacji w decyzjach samorządowych oraz konsultacji na terenie gminy. Udział seniorów w przebiegu decyzji o planowaniu przestrzennym, odnowie środowiska, czy inwesycji gminnych może być ważnym głosem. Starszy mieszkaniec poprzez swoje doświadczenia i potrzeby może wskazać inne rozwiązania, które nie muszą się wiązać ze zwiększeniem kosztów wykonania, a pozwoli na bezpieczeństwo, czy wygodę tej grupy społeczeństwa. Uczestnikom wytłumaczono na czym polega budżet obywatelski. Mogli oni wskazać swoje potrzeby i opisać je na przykładach projektów  na formularzach zgłoszeniowych zadań do budżetu obywatelskiego. Okazuje się, że tych potrzeb nie jest tak wiele, ale mają one konkretny kształt, np. budynek socjalny, który spełniał by rolę klubokawiarni, czy pakiet zajęć rozwijających dla seniorów. Pojawił się pomysł fitnessu dla seniorów, czy miejsca relaksacyjnego typu tężnia. Oraz tematy ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznych i punktu widokowego w jednej z miejscowości.

Na koniec pojawiło się zadanie dotyczące najbliższych wyborów. Uczestnicy mogli poprowadzić swoją kampanię, wystawiając swojego kandydata na wójta i tworząc hasła wyborcze. Każdy z trzech komitetów wyborczych przedstawił zupełnie inny plan rozwoju naszej gminy. Od wolontariackiej pomocy seniorom, poprzez rozwój kulturalny, aż do stworzenia Gminnej Rady Seniorów. I jak się okazuje, żadne z haseł nie było na wyrost, a nasi seniorzy twardo stąpają po ziemi.

Dobrze, że odbyły się takie warsztaty. Mamy grupę ludzi, którzy mimo wieku chcą się udzielać społecznie. Dzięki takim spotkaniom możemy uświadomić im, że doceniamy ich doświadczenie, nie są nam obojętni i chętnie słuchamy ich zdania na wspólne dla mieszkańców naszej gminy tematy.

Agnieszka Grześkowiak

Aktywni seniorzy - Dopiewo 27.05.2018 (zdjęcie nadesłane)
Kategoria: