Wójt będzie zarabiał mniej

15 maja Radę Ministrów uchwaliła, że  wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spadną o 20 proc.

"Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

CIR wyjaśniło, że wykonywanie funkcji zarządzających w samorządach – tak jak w przypadku posłów i senatorów – oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego podlega ono społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.

Rozporządzanie przewiduje obniżenie – średnio o 20 proc. – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

"W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania przepisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk" - wskazano.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. (Polska Agencja Prasowa)

***

Moim zdaniem obniżka pensji wójta jest bardzo demotywująca. Obecnie Wójt Tarnowa Podgórnego zarabia średnio miesięcznie ponad 13 tys. zł brutto – tak wynika z opublikowanego oświadczenia majątkowego za 2016 rok (http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl, oświadczeń majątkowych za 2017 rok jeszcze nie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej). Na pewno nie jest to mało, ale biorąc pod uwagę, ile pracy wykonuje i ile czasu na to poświęca, jestem skłonna powiedzieć, że to godne pieniądze. Czyż za dobrą pracę nie należy się dobre wynagrodzenie?

Wójt jest menadżerem sprawnym, zarządza całą gminą, ma na głowie praktycznie wszystko i za wszystko odpowiada. Do tego bywa na wszystkich możliwych imprezach, spotkaniach z mieszkańcami, wydarzeniach, otwarciach… jego życie prywatne jest odsunięte całkowicie na dalszy plan.

Możliwe, że zasadnym jest obniżanie uposażenia samorządowcom niezaangażowanym, ale akurat do takich wójt naszej gminy nie należy.

Nie wiem po co obniża się pensje wójtom, wydaje mi się, że nie wpłynie to na ich produktywność, motywację czy jakość pracy, a przyniesie wręcz odwrotny skutek.

Agnieszka Wilczyńska

Wójt gminy Dopiewo Adrian Napierała
Kategoria: