O RODO w Dopiewie

W poniedziałek, 14 maja br. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie odbyło się szkolenie dla inwestorów i przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Dopiewo.

Szkolenie poprowadził  radca prawny, pan Maciej Kaczmarek  z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów niemieckich Meissner Kozioł & Partner. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Punktualnie o godz. 15.00 Pan Kaczmarek rozpoczął spotkanie od przybliżenia obecnego stanu prawnego. Wyjaśnił zgromadzonym na czym polega zasada art. 47 oznaczająca, że każdy ma prawo do ochrony danych osobowych. Unijne uzgodnienia to praca wielu grup branżowych w latach 2011-2015. 27 kwietnia 2016 roku weszło Rozporządzenie PE RODO.

Przyczynami wprowadzenia reformy są m.in. nowe technologie: finanse internetowe, telewizja przemysłowa, czy profilowanie marketingowe, które dotyka wszystkich użytkowników internetu. Nasze dane są najwyższą wartością. Musimy pamiętać, że dane zwykłe tj. imię, nazwisko, pesel, numer telefonu, adres zamieszkania, czy nasze zdjęcie dodane do CV po zakończeniu rekrutacji firma powinna zniszczyć. Chcąc je zachować w celu ponownego wykorzystania powinna uzyskać od nas pisemne pozwolenie na przechowanie ich w określonym terminie.

Każda firma powinna prowadzić rejestr czynności przetwarzania, a umowa powierzenia danych osobowych to obecnie podstawa dla firmy w przypadku podpisania umowy z klientem. W przypadku wysłania oferty do klienta należy określić termin zatrzymania jego danych do celów marketingowych.

Przechowywanie i administrowanie danymi generuje ryzyko odpowiedzialności: cywilnej, administracyjnej, karnej i dyscyplinarnej. Utrata danych z sieci przedsiębiorstwa nie tylko pozbawia  dobrej reputacji firmy, ale skazuje na różnego rodzaju kary. Nowe obowiązki dotyczą m.in. systemu zabezpieczeń, informowania pracowników o zagrożeniach, monitorowania bezpieczeństwa oraz niezwłocznego raportowania ewentualnych incydentów związanych z utratą danych osobowych. Kary finansowe przewidziane za niedopełnienie obowiązków sięgać mogą aż 20 000 000 euro lub do 4% całkowitego rocznego  obrotu firmy z poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę niebagatelną wysokość tych kar warto już dzisiaj zastanowić się nad rozwiązaniami adekwatnymi dla danego przedsiębiorstwa oraz przeszkoleniem pracowników.

Agnieszka Grześkowiak

Szkolenie o RODO w Dopiewie (fot. M. Juskowiak)
Kategoria: