Zdecyduj, gdzie kupisz alkohol

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Wiejskie „Decyduj o sprzedaży alkoholu na terenie gminy Dopiewo”.

Cykl spotkań zorganizowany został w związku z koniecznością zasięgnięcia opinii Sołectw przez Radę Gminy Dopiewo przed podjęciem uchwał w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie Gminy Dopiewo

Harmonogram Zebrań Wiejskich „Decyduj o sprzedaży alkoholu…”  

 • Sołectwo Dąbrowa – 22.05.2018 r. - godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa
 • Sołectwo Gołuski – 22.05.2018 r. - godz. 19.00 - Świetlica
 • Sołectwo Konarzewo – 23.05.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica przy Kościele w Konarzewie
 • Sołectwo Palędzie – 24.05.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica
 • Sołectwo Dąbrówka – 24.05.2018 r. - godz. 19.00 - Szkoła Podstawowa ul. Malinowa, w Dąbrówce
 • Sołectwo Dopiewo – 28.05.2018 r. - godz. 19.00 - Strażnica
 • Sołectwo Więckowice – 04.06.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica szkolna
 • Sołectwo Zakrzewo – 04.06.2018 r. - godz. 19.00 - Dom Strażaka
 • Sołectwo Trzcielin – 05.06.2018 r. - godz. 19.00 - Świetlica
 • Sołectwo Skórzewo – 06.06.2018 r. - godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 1
 • Sołectwo Dopiewiec – 07.06.2018 r. - godz. 17.00 - GOK

Materiał nadesłany

Decyduj o sprzedaży alkoholu na terenie gminy Dopiewo 2018
Kategoria: