Dopiewo na 18 miejscu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego

30 kwietnia opublikowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2016, który opracowali eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasza gmina jak zawsze w czołówce.

Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):
• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

W grupie 1559 gmin wiejskich najlepsze wyniki w rankingu uzyskały:
1. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)
3. Kleszczów (woj. łódzkie)
Dopiewo uplasowało się na 18 pozycji.

Nasi sąsiedzi:
9. gmina Komorniki
10. gmina Tarnowo Podgórne
106. Gmina Buk
124. Gmina Stęszew
Poznań uplasował się na 2 miejscu w kategorii miast.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://samorzad.pap.pl

Dopiewo na 18 miejscu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
Kategoria: