Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób  poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Jednym z patronów kolejnej edycji konkursu jest Komenda Główna Policji. Inicjatorem  jest      Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytut Psychologii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy, który w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowę lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjant do konkursu można dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.niebieska.linia.pl lub www.policja.pl, natomiast termin nadesłania zgłoszeń upływa 31 maja 2018. Formularze zgłoszeniowe można nadesłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13.

Materiał nadesłany

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”
Kategoria: