Asfaltownia w Dąbrowie – decyzja środowiskowa wydana

W piątek, 13 kwietnia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dopiewo opublikowano informację, że Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (nr RPPiOS.6220.17.2017) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych/asfaltowych na terenie działki o nr ewid. 18/1 w Dąbrowie.

Mimo licznych protestów okolicznych mieszkańców, Wójt postanowił, że nie ma „potrzeby przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko” tej inwestycji.

Mieszkańcy zapowiedzieli odwołanie i dalsze protesty.

Link do dokumentu źródłowego: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=10967

Agnieszka Wilczyńska

Widok na przyszłą asfaltownię od strony Batorowa.
Kategoria: