VI „PĘDZIWIATR WIOSENNY” zaprasza

Można już się zapisywać na VI pieszo – rowerowy rajd „PĘDZIWIATR WIOSENNY”.

Rajd odbędzie się 08 kwietnia 2018r.

Organizatorzy Rajdu:
Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań „Nowe Miasto” im. Franciszka Jaśkowiaka

Instytucje wspierające i współpracujące:
Gmina  Dopiewo
Miasto Poznań
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Komandor Rajdu:
Anna Bręczewska

Kierownictwo Rajdu:
Sekretariat - Lidia Łopatka, Maria Pelińska;
Skarbnik - Henryk Peliński
Weryfikacja OTP i KOT - Anna Bręczewska

TRASY RAJDU:
Rowerowa I. – „Skórzewska”
(Park godz. 09:30). Trasa: Skórzewo – Dąbrówka – Zakrzewo – Lusowo – Lusówko -Więckowice-Zborowo. Dystans 22km. Kier. Ireneusz Rutkowski (Zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie)
Rowerowa II. -"Rodzinna" -
(start z Palędzia, SP Dąbrówka, ul. Malinowa, godz.10:00) Dąbrówka – Dopiewiec - Pokrzywnica – Zborowo. Dystans 10 km. Kier. Agnieszka Wilczyńska
Piesza III „Dąbrówka"
(start Stokrotka-Dąbrówka godz. 09:15- Pociąg Poznań Gł.- 08:46, przyjazd do Dopiewa 08:59) Trasa: Dąbrówka-Stokrotka- Dopiewiec – Pokrzywnica-  Zborowo. Dystans 10 km. Kier. Anna Bręczewska
Piesza IV „Dopiewska”
. (PKP Dopiewo godz. 09:15 - Pociąg Poznań Gł.- 08:46, przyjazd do Dopiewa 09:03) Trasa: ul. Wyzwolenia – ul. Ks. Majcherka – Pokrzywnica- Więckowice- Zborowo dystans 11 km. Kier. Lidia Łopatka
Trasa V:  dowolna (pieszo, samochodami i rowerami)
– każda grupa lub osoba według własnego opracowania.

META RAJDU: plaża w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim, czynna w godz. od 12:00 do 14:00. Na mecie zostanie rozpalone ognisko. Od godz. 14:00 na trasie Zborowo–Dopiewo będzie kursował bus odwożący uczestników. Pierwszeństwo mają grupy szkolne i rodziny z dziećmi.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
- elektronicznie: mail zapisy@pttkdopiewo.pl.
- telefonicznie, (w godz.: 18:00 – 20:00) do dnia 05 kwietnia 2018 r
- 603 409 647 (cykliści)
- 501 749 201(piechurzy)
Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność za udział w rajdzie wynosi:
 5 zł- młodzież szkolna oraz członkowie PTTK,
 8 zł – pozostałe osoby; opiekunowie grup szkolnych są zwolnieni z opłat. Wpisowe można wpłacać u kierowników tras lub na mecie. Na mecie rajdu wpisani na listy uczestnicy otrzymają:

  • znaczek rajdowy,
  • kiełbaskę i chleb na ognisko,
  • słodki upominek,
  • puchar dla najliczniejszej drużyny,
  • nagrody dla zwycięzców konkursów,

Prowadzenie konkursów Sławek Kempka.

Wszystkie trasy prowadzą kierownicy tras.
Uczestnicy tras rowerowych zobowiązani są posiadać kaski oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego i wykonywać polecenia kierowników tras.
Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie uczestników każdy we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką na 2018 rok są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Na podstawie www.pttkdopiewo.pl

VI „PĘDZIWIATR WIOSENNY” zaprasza