Gdy zarasta mi drogę…

W naszej gminie to sytuacja częsta. Rośliny z prywatnych posesji zarastają publiczny chodnik lub drogę, zasłaniając pole widzenia i zakres chodzenia.

Zapytałam naszą Straż Gminną, kto o takie rośliny powinien dbać?

Odpowiedział mi Pan Jacek Olejniczak, Komendant Straży Gminnej w Dopiewie: „Właściciel działki odpowiada za to co dzieje się na terenie jego posesji. Jeżeli roślinność przerasta poza ogrodzenie powinien taką roślinność przyciąć. Straż Gminna w takich przypadkach przeprowadza rozmowę pouczającą z właścicielem posesji i ustala termin usunięcia gałęzi. W większości przypadków taka rozmowa odnosi zamierzony skutek.

Zanim jednak zadzwonimy na Straż Gminną z donosem, kulturalnie zwróćmy uwagę sąsiadowi.

Agnieszka Wilczyńska

Gdy zarasta mi droga…
Kategoria: