Czy zakażą sprzedaży alkoholu w nocy w naszej gminie?

Od ubiegłego piątku (9.03) obowiązuje znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nowe prawo zakazuje picia alkoholu „w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych". Dotychczas zakaz dotyczył ulic, parków i placów... Teraz samorządy mają decydować o specjalnych strefach, gdzie spożywanie będzie dozwolone.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany także w innych kwestiach, na przykład jeśli chodzi o limity dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Gmina do końca czerwca musi zmienić uchwały w tej sprawie.

Ustawa daje także samorządom możliwość wprowadzenia zakazu handlu alkoholem od godz. 22.00 do 6.00 rano. Dotyczy to wszystkich punktów handlowych z wyłączeniem gastronomi, jeśli trunek jest spożywany na miejscu.

Co na nowe przepisy władze naszej gminy?
Odpowiedzi udzielił mi Sekretarz Gminy Maciej Kaczmarek: „Uprzejmie informuję, że nie planuje się obecnie wprowadzania zakazu handlu alkoholem w zakresie, w którym nowela ustawy przekazała takie kompetencje gminie. W szczególności poprzez podejmowanie uchwały, w której Rada Gminy może ustalić dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia takie zgodnie z nowelą ustawy mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

Ustawa nakłada obowiązek przygotowania przez Rady Gmin w terminie 6 m-cy od wejścia w życie ustawy (9 września 2018 r.) uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz uchwałę dotycząca zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.”

Agnieszka Wilczyńska

Czy zakażą sprzedaży alkoholu w nocy w naszej gminie?
Kategoria: