Ochotnicza Straż Pożarna w Palędziu

2 marca w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Celem takiego zebrania jak co roku jest rozliczenie jednostki z działalności z ubiegły rok, oraz przedstawienie planów działania na przyszły rok.

W roku sprawozdawczym 2017 braliśmy udział w 136 zdarzeniach. Były to akcje o zróżnicowanej specyfice. Do samych pożarów wyjeżdżaliśmy 29 razy. Ubiegły rok obfitował w akcje polegające na wypompowywaniu wody z zalanych posesji. Do takich zdarzeń wyjeżdżaliśmy 17 razy. 14 razy interweniowaliśmy przy usuwaniu skutków nawałnic, jakie przeszły przez naszą gminę.

Powodem 13 interwencji były wypadki drogowe. Poza tym braliśmy udział w takich akcjach jak zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pomocy policji przy otwarciu  mieszkań oraz neutralizacja plam  substancji ropopochodnych na drogach. W roku sprawozdawczym zdarzyły się też 4 fałszywe alarmy.

Poza akcjami bojowymi OSP Palędzie bierze czynny udział w działaniach prewencyjnych takich jak zabezpieczenia imprez rożnego rodzaju czy spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy podczas, których dzieci mogły z bliska zobaczyć i dotknąć sprzęt używany przy działaniach straży pożarnej. W ubiegłym roku nie zabrakło też szkoleń dzięki, którym doskonaliliśmy nasze umiejętności z takich zagadnień jak kwalifikowana pierwsza pomoc, ratownictwo techniczne w czasie zdarzeń drogowych, oraz działanie w pożarach wewnętrznych. Dzięki Jednostce ratowniczo gaśniczej nr. 4 z Poznania mieliśmy możliwość w warunkach bojowych z prawdziwym ogniem i zadymieniem przećwiczyć wchodzenie do palących się pomieszczeń.

 Najważniejsze założenia i plany naszej jednostki na rok 2018 to:
- pozyskanie wozu bojowego w miejsce wycofanego z podziału wysłużonego 40 letniego jelcza;
- rozbudowa strażnicy;
- szkolenia uzupełniające dla druhów podnoszące ich kwalifikacje;
- pokazy oraz pogadanki;
- prace społeczne na rzecz jednostki oraz mieszkańców naszej gminy.

W tym Roku Ochotnicza Straż Pożarna w Palędziu postanowiła pozyskać dodatkowe środki finansowe z przekazania 1% swojego podatku. Każdy może nas wspomóc nie ponosząc żadnych kosztów. W celu przekazania 1% wystarczy w odpowiednim miejscu w deklaracji wpisać numer KRS 0000116212 kwotę oraz cel szczegółowy gdzie należy wpisać OSP Palędzie oraz w polu 141 adres jednostki ul. Leśna 17, 62-069 Palędzie. Każda dodatkowa złotówka pozwoli nam na jeszcze lepsze i skuteczniejsze dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.

Materiał nadesłany

Kategoria: