Nowe okręgi wyborcze

W związku ze zmianą ordynacji wyborczej, na najbliższej sesji, Rada Gminy wyznaczy nowe wielomandatowe okręgi wyborcze. W Biuletynie informacji Publicznej pojawił się projekt uchwały, który będzie dyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a następnie głosowany na sesji.

Tak jak dotąd będziemy głosować na 21 radnych.

Okręg nr 1
-️ Dąbrowa, Skórzewo
-️ liczba mieszkańców: 8784
-  liczba mandatów: 8

Okręg nr 2
- Dąbrówka, Gołuski, Palędzie, Zakrzewo
- liczba mieszkańców: 7369
- liczba mandatów: 6

Okręg nr 3
- Dopiewiec, Dopiewo, Drwęsa, Fiałkowo, Glinki, Joanka, Konarzewo , Lisówki, Podłoziny, Pokrzywnica, Trzcielin, Więckowice, Zborowo, Żarnowiec
- liczba mieszkańców: 8381
-️ liczba mandatów: 7

W uchwale czytamy między innymi: "Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a także ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. W Gminie Dopiewo norma przedstawicielstwa wynosi 1.168,2857. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½."

Wybory odbędą się między 17.10 a 9.11. 2018 roku.

Głosowanie większościowe
Zlikwidowano jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza, że będziemy głosować na „listy”. Może zdarzyć się tak, że mniejsze miejscowości (przyłączone do miejscowości, w których jest więcej mieszkańców) mogą nie mieć reprezentacji w nowej Radzie Gminy.

Obowiązywać będzie proporcjonalny system wyborczy. W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. mieszkańców (takiej jak nasza) wprowadzono system proporcjonalny oparty na metodzie d'Hondta.

Metoda d'Hondta  - dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy, obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, czyli tzw. ilorazy wyborcze. O podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów. (www.wikipedia.pl)

Projekt uchwały: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=25853&bar_id=10854

Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: