Nagrody w Urzędzie Gminy

Jest taki zwyczaj, że za dobrze wykonaną pracę się nagradza. Urzędników także.

Do zadania pytania o nagrody w Urzędzie Gminy Dopiewo natchnęły mnie nagrody jakie wypłacono ministrom naszego Rządu oraz innym urzędnikom tam pracującym.

Średnia nagroda miesięczna dla ministra w resorcie wyniosła 4 205 zł brutto. W 2017 roku premier Beata Szydło otrzymała nagrody za swoją pracę średnio w kwocie 3 578 zł. Od początku kadencji Pani Premier Beaty Szydło, do końca 2017 roku przyznano sekretarzom i podsekretarzom stanu w sumie 2,4 mln złotych nagród.

Skoro prawo daje możliwość dawania premii i nagród oraz jest z czego dawać, będą one przyznawane. Wszak za pracę należy się godziwe wynagrodzenie.

Nasi gminni urzędnicy także otrzymują premie i nagrody. Zastępca Wójta Gminy Dopiewo Maciej Kaczmarek przesłał mi w tej sprawie informację:
W 2017 roku na nagrody przeznaczono łącznie 421 400 zł.
Nagrody otrzymało łącznie 72 pracowników na podstawie decyzji kierownika urzędu – Wójta.
Wysokość premii kształtowała się na stanowiskach w przedziale podanych niżej wysokości:
a/ Stanowiska pomocnicze i obsługi: 2 500 zł – 4 500 zł
b/ stanowiska urzędnicze: 800 zł – 11 500 zł
c/ kierownicze stanowiska urzędnicze: 6 000 zł – 11 500 zł
d/ w straży gminnej: 5 600 zł – 6 300 zł
e/ doradców i asystentów: 1 000 zł
f/ stanowiska urzędnicze na podstawie powołania: 12 000 zł – 18 500 zł
g/ stanowisko wójta: 0 z
ł”

W porównaniu z wydatkami na nagrody na najwyższym szczeblu, nasze nagrody nie są powalająco wysokie, ale w skali gminy to spore pieniądze.

Miejmy nadzieję, że urzędnicy zasłużyli na nagrody i zmotywuje ich to do jeszcze lepszego działania na rzecz naszej społeczności.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie informacji prasowych różnych sewisów

Nagrody w Urzędzie Gminy 2017
Kategoria: