Przypominamy zasady bezpiecznej jazdy rowerem

Wielu z nas dopiero w marcu odkurza rower i zaczyna z niego korzystać, gdy zrobi się cieplej. W naszej okolicy nie ma zbyt wielu ścieżek rowerowych. Należy zachować szczególną ostrożność. Przypomnijmy więc kilka zasad bezpiecznej jazdy.

Należy pamiętać,  że w ruchu drogowym napotkać można na liczne zagrożenia, dlatego wszystkich bez wyjątku, zarówno pieszych, jak i kierujących obowiązują przepisy zawarte w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), Rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393), Ustawie o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151).

Zasady zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności, to reguły, do których użytkownik drogi powinien rygorystycznie się stosować. Zasady te oznaczają, iż należy unikać wszelkiego działania, które mogłoby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, utrudnić go lub narazić kogoś na szkodę.
Nie należy również zapominać o zasadach ograniczonego zaufania.

Pamiętaj o:
Używaniu sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
Zawsze najpierw rozejrzyj się zanim ruszysz. Korzystaj z dróg dla rowerów.
Przestrzegaj przepisów.
Nie wymuszaj pierwszeństwa.
Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wykonywanie manewrów.
Nie ścinaj zakrętów.
Korzystaj z kasku.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów:
Zgodnie z art. 33 Kodeksu Drogowego, rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku w którym się porusza.
Zgodnie z tym zapisem, jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa, to obowiązek poruszania się nią jest tylko w jednym kierunku (co jest logiczne). Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musi poruszać się po jezdni. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta na chodniku
Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno - artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym. Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki.

Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:
- opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- panuje zła pogoda (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);
- są spełnione jednocześnie trzy warunki:
     - chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
     - ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
     - brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

 Rowerem po przejściu dla pieszych.
Przejście dla pieszych - popularnie zwane "zebrą" jest oznakowane białymi pasami i służy pieszym do przekraczania jezdni.
Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych jeśli chce je przekroczyć.
Niezastosowanie się do tego przepisu grozi mandatem 100 zł.
Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Dziecko na rowerze
Dzieci do lat 7 można przewozić na dwa sposoby. Albo na rowerze w specjalnym foteliku, albo (od niedawna) w specjalnej przyczepce ciągniętej za rowerem. Zarówno fotelik jak
i przyczepka muszą być dostosowane do przewożenia dzieci. Długość zespołu 2 pojazdów: rower + przyczepka, nie może przekraczać 4 metrów.

 UWAGA!
Z dzieckiem w przyczepce można jechać jedynie po jezdni lub ścieżce rowerowej.
Dlaczego nie po chodniku?
Wynika to z pkt. 5 art. 33 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, który mówi, że rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, a dziecko w przyczepce nie kieruje rowerem!
Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z art. 2 Kodeksu Drogowego, dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku. Osoba dorosła, która dzieckiem się opiekuje, może iść obok niego po chodniku, lub jechać na rowerze - także po chodniku. Art. 33 pkt 5. dopuszcza jazdę na rowerze po chodniku osoby dorosłej, właśnie w przypadku, kiedy opiekuje się dzieckiem do lat 10.

Manewry wykonywane na drodze przez rowerzystów:
Wymijanie to przejeżdżanie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.
Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.
Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
Skręt w prawo: Upewnij się, że możesz wykonać manewr Wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj skręt Zbliż się do prawej krawędzi jezdni Wykonaj skręt ustępując pierwszeństwa pieszym na przejściu drogi poprzecznej Kontynuuj jazdę wzdłuż prawej krawędzi jezdni
Skręt w lewo: Wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar wykonania skręt Ponownie upewnij się, czy droga jest wolna Zbliż się do środka jezdni (osi jezdni)Ponownie upewnij się (oglądając się do tyłu), czy droga jest wolna (np. czy nikt cię nie wyprzedza) i czy przeciwny pas ruchu też jest wolny Wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu Gdy droga za Tobą (na twoim pasie) i przed Tobą (na przeciwnym pasie) jest wolna, wykonaj skręt Wjedź na właściwy pas ruchu – prawą część prawego pasa – uważaj na pieszych na przejściu drogi poprzecznej

Komendant KP Dopiewo, Pawlaczyk Sławomir

Przypominamy zasady bezpiecznej jazdy rowerem
Kategoria: