Zebrania wiejskie 2018

Zapraszamy na wiosenne zebrania wiejskie, które tradycyjnie odbędą się w marcu w każdym sołectwie naszej gminy.

Na zebraniach tradycyjnie będzie gościć Wójt i inni urzędnicy gminni. Zebrania będą mieć charakter sprawozdawczy, ale jak zawsze będzie można zadawac pytania i zgłaszać problemy.

Harmonogram zebrań wiejskich przedstawia się następująco:

Sołectwo Dąbrowa – 07.03 - godz. *18.00* - Szkoła Podstawowa
Sołectwo Dopiewiec – 08.03 - godz. *18.00* - GOK
Sołectwo Gołuski – 12.03 - godz. *18.00* - Świetlica
Sołectwo Palędzie – 14.03 - godz. *18.00* - Świetlica
Sołectwo Dąbrówka – 15.03 - godz. *18.00* - Szkoła Podstawowa
Sołectwo Konarzewo – 16.03 - godz. *18.00* - CRK
Sołectwo Trzcielin – 19.03 - godz. *17.00* - Świetlica
Sołectwo Więckowice – 19.03 - godz. *19.00* - Świetlica szkolna
Sołectwo Dopiewo – 20.03 - godz. *18.00* - Strażnica
Sołectwo Skórzewo – 21.03 - godz. *18.00* - Szkoła Podstawowa nr 1
Sołectwo Zakrzewo – 22.03 - godz. *18.00* - Dom Strażaka

Na podstawie dopiewo.pl

Zebrania wiejskie 2018 (fot. Dąbrówka)
Kategoria: