Szkoła Podstawowa w Więckowicach im. Powstańców Wielkopolskich

9 lutego br. odbyły się uroczystości nadania imienia szkoły w Więckowicach.
O 9.00 godzinie odbyła się uroczysta Msza św. w kaplicy dworu Berezów. Tam poświęcono sztandar szkoły.
Po mszy wszyscy przeszli do budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, by uczestniczyć w części oficjalnej. Rozpoczęto odczytaniem uchwały Rady Gminy Dopiewo o nadaniu szkole imienia Powstańców Wielkopolskich.
Następnie przekazania sztandaru dokonał Wójt Gminy Dopiewo w ręce Dyrektor SP pani Barbary Tomkowiak. Pani dyrektor zaprosiła fundatorów sztandaru do mocowania na jego drzewcu pamiątkowych tabliczek. Po czym sztandar trafił w ręce uczniowskiej reprezentacji szkoły. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar i odśpiewali nowy hymn szkoły autorstwa Marty i Marka Adamczyków.
Przemówienia rozpoczął ks. bp Damian Bryl. Wygłoszono wiele pięknych słów przez Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierałę, Jarosława Łuczaka z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i Zdzisława Kościańskiego z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Annę Kwaśnik – Sołtysa Więckowic i zaproszonych gości. Wspomniano w nich o historii Powstań i znaczeniu sztandaru. O naszych regionalnych Powstańcach i ich zmaganiach oraz o tradycjach w Wielkopolsce.
Po godz. 11.00 rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez dzieci. Nawiązywała do historii z lat pierwszej wojny światowej i powstań. Dzieci m.in. zaśpiewały Rotę i pieśń I Brygady. Ich zaangażowanie, stroje nawiązujące do tamtych czasów i patriotyczne teksty spowodowały, że zgromadzeni na przystrojonej sali gimnastycznej goście ucichli.
Uroczystość zakończono zaproszeniem uczestników do zwiedzania wystawy pamiątek powstańczych regionalisty z Dopiewa, pana Eligiusza Tomkowiaka.

Agnieszka Grześkowiak

Szkoła Podstawowa w Więckowicach im. Powstańców Wielkopolskich (fot. AG)
Kategoria: