Program grantowy „Wielkopolska Odnowa Wsi” ponownie tylko w 3 sołectwach

Jest taki program grantowy „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Można zdobyć małe pieniądze na małe projekty. Trzeba się starać, pieniądz to pieniądz.

W programie uczestniczy 1.956 sołectw z terenu 185 wielkopolskich gmin. Gminę Dopiewo od 2011 roku reprezentują w tym programie tylko 3 sołectwa zarządzane przez kobiety:
- Dopiewiec – sołtys Mariola Nowak;
- Palędzie – Agnieszka Grześkowiak;
- Więckowice – Anna Kwaśnik.

Do tej pory paniom sołtyskom udało się pozyskać w ramach grantów pieniądze na przykład na zakup: urządzeń na place zabaw, sprzętu i infrastruktury sportowej, namiotu, stojaków na rowery, parasole i komplety biesiadne, doposażenie świetlicy wiejskiej itd. Może nie są to wielkie wydatki (od kilku do nawet 20 tys. zł jednorazowo), ale warto docenić wysiłek.
Aby wziąć udział w programie należy mieć opracowaną aktualną strategię rozwoju wsi (która de facto jest opracowywana wyłącznie na potrzeby tego konkursu), aktywnie działać i dokumentować działania na rzecz rozwoju.

Więckowice w ubiegłym roku za swoją aktywną postawę zostały wyróżnione w programie.

Zgłoszeń sołectw do programu dokonuje gmina, właśnie trwa aktualizacja strategii. Pierwsze spotkanie wiejskie w tej sprawie odbyło się w 7 lutego w Palędziu. Kolejne w Dopiewcu 13.02 o godz. 18.00 w sali GOK.

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.

Ciekawe, czy w kolejnej edycji kolejne sołectwo się zaangażuje i powalczy o pieniądze?

Agnieszka Wilczyńska

Program grantowy „Wielkopolska Odnowa Wsi” ponownie tylko w 3 sołectwach
Kategoria: