Nowe plany działań priorytetowych

Dzielnicowi na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, wyznaczają „plan działań priorytetowych”, które zamierzają zrealizować w okresie półrocznym.

KP Dopiewo realizuje plan działań priorytetowych w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2018 r:

- Dopiewo ul. Sportowa, przy Poczcie Polskiej – nieprawidłowe parkowanie pojazdów;
- Dopiewiec ul. Szkolna  – uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym spowodowane niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej;
- Palędzie ul. Pocztowa – uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym spowodowane niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej;
- Skórzewo ul. Poznańska – nieprawidłowe parkowanie w szczególności na zatoczkach dla autobusów;
- Dąbrówka ul. Poznańska – niestosowanie się przez kierujących do znaku poziomego P-4 /linia podwójna ciągła;
- Skórzewo ul. Batorowska, w szczególności w obrębie sklepu „Żabka” – niewłaściwe parkowanie pojazdów.

Podejmowane przez dzielnicowych działania wskazane w wymienionym „Planie” mają na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

Materiał nadesłany

Nowe plany działań priorytetowych
Kategoria: