Parkowanie pod kościołem

Coraz częściej otrzymuję informacje od czytelników (Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo), że osoby przyjeżdżające na msze święte w niedziele i święta parkują byle jak i byle gdzie. Okoliczne chodniki często są zastawiane i piesi mają kłopoty z przejściem samemu, nie wspominając już o wózkach dziecięcych. Muszą schodzić na ulicę, co jest niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są to dzieci.

W ostatnią sobotę (6 stycznia – Święto Trzech Króli) na parkujących na chodniku przy kaplicy w Dąbrówce czekała policja. Pouczała i kierowała na parking. Policję o notorycznie zastawiających chodnik samochodach zawiadomił, któryś z sąsiadów.

Apelujemy po raz kolejny. Parkujmy z głową i nie utrudniajmy życia innym.

Agnieszka Wilczyńska

Parkowanie pod kościołem Dopiewo (nadesłał czytelnik)
Kategoria: