Co z tym smogiem?

Problem złej jakości powietrza powrócił do nas jak co roku jesienią, gdy zaczęliśmy palić w piecach.

Skąd się bierze smog?
Smog to zanieczyszczone powietrze, które utrzymuje się nad ziemią najczęściej w bezwietrzną pogodę.
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest "niska emisja", czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest około 3 milionów takich "kopciuchów". (www.polskialarmsmogowy.pl)

Sprawdź czym oddychasz?
Najbardziej wiarygodne dane co do jakości powietrza jakim oddychamy publikuje na bieżąco Wielkopolska Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu na swojej stronie internetowej http://powietrze.poznan.wios.gov.pl. WIOŚ dysponuje swoimi urządzeniami pomiarowymi włączonymi w ogólnopolską sieci. W internecie można jednak odnaleźć wiele stron, które publikują dane z różnego rodzaju czujek i czujników. Na ile te dane są precyzyjne – nie wiadomo.

W Poznaniu (i okolicach) jest 15 stacji WIOŚ prowadzących pomiar pyłu (PM10) w powietrzu, w tym 7 automatycznych, których pomiary są publikowane na bieżąco. Jedna z 12 stacji manualnego pomiaru znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej. Z niej dane publikowane są z pewnym opóźnieniem (do 15 dnia kolejnego miesiąca).

Co gmina robi, aby powietrze którym oddychamy było lepsze?
Od przyszłego roku będzie obowiązywał program dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe na sprzęt zasilany innym, bardziej ekologicznym paliwem. Dotacja na wymianę pieca wynosi maksymalnie do 7 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty całej inwestycji. O szczegóły należy pytać w Urzędzie Gminy.

Program dofinansowania wymiany pieców prowadzi także Powiat Poznański. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby prywatne – te dostaną (po spełnieniu wszystkich kryteriów) nawet 7 tys. zł na wymianę pieców lub kotłów. Dotacja przeznaczona jest także dla podmiotów gospodarczych, osób prowadzących działalność rolniczą czy spółdzielnie mieszkaniowe. Dla tych ostatnich przewidziano do 14 tys. zł dotacji. Szczegóły na www.powiat.poznan.pl

Co zrobić, gdy już jest?
Ze względu na średnią lub złą jakość powietrza, ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze). (http://poznan.wios.gov.pl)

Co zrobić by go nie było?
- Nie spalaj śmieci!
- Stosuj paliwo wysokiej jakości!
- Ogranicz palenie w kominku – palenie drewna także powoduje emisję zanieczyszczeń.
- Przyłącz budynek do sieci cieplnej i gazowej.
- Rozważ możliwość zastosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła.
- Zmniejsz starty cieplne budynku.
- Korzystaj ze sprawnego technicznie samochodu. (Starostwo Powiatowe)
- Gdy zaniepokoi nas kolor lub zapach dymu unoszący się z komina domu lub firmy możemy zadzwonić do Straży Gminnej, która ma uprawnienia do kontroli tego czym pali się w piecach oraz nadawania mandatów. Telefon zgłoszeniowy: 512 457 977

Pal w piecu od góry!
Roz­pa­la­nie od góry jest jed­nym ze spo­so­bów na dużo czyst­sze i efek­tyw­niej­sze spa­la­nie węgla oraz drewna w naj­prost­szych pie­cach i kotłach.
Palić od góry można w każ­dym urzą­dze­niu grzew­czym, które ma wlot powie­trza pod ruszt a wylot spa­lin u góry pale­ni­ska.

Niech czujnik będzie w Skórzewie i Palędziu!
„Wiem, czym oddycham” to konkurs skierowany do lokalnych społeczności i ich mieszkańców, którzy chcą monitorować stan jakości powietrza w swojej okolicy. W ramach akcji AVIVA zostanie zainstalowanych 150 zewnętrznych czujników pomiaru jakości powietrza w całej Polsce. Zgłoszono lokalizację w Skórzewie przy ul. Działkowej oraz w Palędziu przy ul. Lubczykowej.
Głosowanie trwa do 10 grudnia 2017 roku do godz. 23.59. Głosujemy na https://wiemczymoddycham.pl/#glosuj.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://powiat.poznan.pl oraz http:// poznan.wios.gov.pl

(www.facebook.com/CohabitatGroup)
Kategoria: