Zagrajmy w Dopiewopoly!

Tak może wyglądać gra Dopiewopoly, podobna do jednej z najbardziej znanych planszówek na świecie Monopoly.

Dopiewopoly jest to gra planszowa, która polega na pomnażaniu kapitału poprzez handlowanie nieruchomościami i pobieranie czynszu od pozostałych graczy. Gracze poruszając się po planszy kupują nieruchomości (domy, bloki), wytwórnie mas bitumicznych, stacje benzynowe oraz inne obiekty.

W Dopiewopoly można kupować wsie (np. Skórzewo lub Dąbrówkę) lub inne tereny np. las palędzki lub jezioro Niepruszewskie. Najcenniejsze oczywiście jest Skórzewo.

Gracze poprzez odpowiednią działalność finansową starają się doprowadzić swoich rywali (sąsiadów) do bankructwa. W przypadku powodzenia przejmują oni nieruchomości bankrutującego rywala. Bankrutująca osoba odpada z dalszej rozgrywki, a ostatni gracz, któremu uda się utrzymać na planszy, zostaje monopolistą i tym samym wygrywa grę.

Gra polega głównie na handlu oraz spekulacjami dotyczącymi nieruchomości. Każdy gracz porusza się po planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz wykupuje dostępne obiekty. Jeżeli gracz stanie na pole, którego właścicielem jest inny gracz, to musi zapłacić czynsz.

Zakup nieruchomości: w momencie, kiedy gracz staje na polu niewykupionym przez nikogo, może wykupić daną nieruchomość, bądź też wystawić ją na aukcję. Jeżeli zdecyduje się na zakup nieruchomości, to wpłaca do banku należność oraz zabiera kartę nieruchomości, która jest potwierdzeniem jej zakupu.

Czynsz: jeżeli gracz stoi na polu, którego właścicielem jest inny gracz, to jest on zobowiązany zapłacić mu czynsz. Jeżeli nie jest w stanie zapłacić czynszu, to automatycznie zostaje bankrutem, oddaje swoje nieruchomości wierzycielowi i odpada z gry.

Urząd ( Nie Więzienie): gracz może trafić do urzędu z trzech powodów. Pierwszym z nich jest stanięcie na polu „idź do urzędu”, drugi to wyrzucenie dubletu trzy razy pod rząd, a trzeci sposób to wylosowanie karty z puli „Farciarz” lub „Peszek”, która nakazuje iść do urzędu. Jeżeli chcemy wyjść z urzędu, to musimy zapłacić 50 zł kaucji, możemy pokazać kartę wyjścia z urzędu, albo można wyrzucić dublet na początku następnej rundy. Gracz, który przez trzy kolejne rundy nie wyrzuci dubletu, musi zapłacić kaucję i wtedy wychodzi z urzędu. W przypadku, gdy nie ma z czego opłacić kaucji, to zostaje bankrutem, jego nieruchomości są przejmowane przez bank, a on sam odpada z gry.

Farciarz i Peszek: jeżeli gracz stanie na polach o tych nazwach, to losuje z odpowiedniego zestawu kartę i czyta tekst na niej zamieszczony, a następnie wykonuje czynność, która jest na niej opisana.

Przykładowe polecenia:
- Poranne godziny szczytu! Stanąłeś w korku w Dąbrówce. Tracisz dwie kolejki
- Ulica Poznańska w Skórzewie znów w remoncie! Tracisz kolejkę.
- Nie dostałeś warunków zabudowy – tracisz wszystkie nieruchomości!
- Miałeś szczęście w kartach! Przejmujesz wybraną nieruchomość sąsiada po lewej stronie na planszy.
- Nad okolicą przeszedł orkan Andrzej. Tracisz najcenniejszą nieruchomość.
- Błąd urzędnika. Płacisz 200 podatku do banku.
- Błąd urzędnika. Dostajesz z banku 200.

Zakończenie gry: zwycięzcą zostaje gracz, który doprowadzi do bankructwa pozostałych konkurentów. Jeżeli nikt nie zbankrutuje, to zwycięzcę można ustalić poprzez podliczenie wszystkich nieruchomości, posiadanej gotówki, wartości domów, hoteli, a także zastawionych nieruchomości, ale po połowie ceny. Osoba, która posiada najwyższy kapitał zostaje zwycięzcą. 

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://zasadygry.pl

Zagrajmy w Dopiewopoly!
Kategoria: