Aleksandra Nowak z SP w Dopiewie zwyciężczynią Powiatowego turnieju rzeźbiarskiego

„Połączenie” to temat przewodni, z którym zmierzyli się najzdolniejsi rzeźbiarze-amatorzy biorący udział w XII Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim. W turnieju uczestniczyli zarówno uczniowie jak i dorośli mieszkańcy powiatu poznańskiego. Wszyscy swoje prace wykonywali w glinie szamotowej. Zawody odbyły się 25 października 2017 roku w Mosińskim Ośrodku Kultury.

Prace oceniało profesjonalne jury, w którego skład weszli artyści rzeźbiarze i plastycy: dr Jarosław Bogucki, kierownik Pracowni Obrazowania Przestrzennego oraz dr Igor Mikoda ad., kierownik Katedry Rzeźby Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Najlepsze spośród nich będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w mosińskim MOK do listopada 2017 roku.

WYNIKI

Kategoria A szkoły podstawowe, klasy V – VII
1. Iga Postaremczak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Puszczykowie
2. Wiktoria Tylińska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
3. Katarzyna Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Wyróżnienie: Maria Gruchot, Zespół Szkół w Krośnie
Wyróżnienie: Filip Górecki, Zespół Szkół w Krośnie

Kategoria B gimnazjum (oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych)
1. Aleksandra Nowak, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Brzechwy w Dopiewie
2. Patrycja Ratajszczak, Szkoła Podstawowa w Stęszewie
3. Zuzanna Klemczak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Wyróżnienie: Natalia Danielak, Dom Kultury w Stęszewie

Kategoria C szkoły ponadgimnazjalne (średnie, technika, licea, branżowe)
1. Oliwia Adamczyk, Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie – Technikum
2. Zofia Szpakowska, Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego w Poznaniu, reprezentowała gminę Swarzędz
3. Sylwia Izabela Jasiak, Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, Szkoła Branżowa I st.

Wyróżnienie: Roma Tomczak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
Wyróżnienie: Karolina Molenda, Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego w Poznaniu, reprezentowała gminę Tarnowo Podgórne

Kategoria D osoby dorosłe
1. Krzysztof Mankiewicz, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
2. Maria Silska, Pecna
3. Andrzej Kończal, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

Wyróżnienie: Krzysztof Marciniak, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

Kategoria E opiekunowie i nauczyciele
1. Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
2. Ewa Buksalewicz-Moskal, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

Koordynatorem XII Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie była Małgorzata Witt. XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie był współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego

www.powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl
Kategoria: