Kiedy budowa drogi Więckowice – Lusówko?

15 września Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” rozbudowy dróg powiatowych 2392P i 2403P na odcinku Lusówko – Więckowice (włącznie z drogą w samej miejscowości), o łącznej długości około 2,3 km.

Przebudowa szacowana jest na około 7 mln zł i uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. Jeśli zostanie przyznane, prace zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

Planowana do realizacji w roku 2018 rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P (ul. Tarnowska) oraz drogi powiatowej nr 2403P (ul. Gromadzka) w Więckowicach, stanowią łącznie etap I inwestycji obejmującej rozbudowę dróg powiatowych nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice i 2403P Więckowice – Dopiewo.

Etap pierwszy
I etap można podzielić na dwa odcinki. Pierwszy z nich to droga powiatowa nr 2403P w miejscowości Więckowice (odcinek o długości 1070 metrów). Celem jej rozbudowy jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów.
 W ramach prac poszerzony zostanie pas drogowy w miejscach tego wymagających, co umożliwi wprowadzenie wydzielonych zatok autobusowych. Wprowadzone zostaną również elementy uspokojenia ruchu – wysepki z azylami dla pieszych. W projekcie znalazła się także przebudowa włączenia do skrzyżowania z drogą wojewódzką 307.
Po analizie natężenia ruchu przeprowadzonego w roku 2015 dopuszczono wprowadzenie ruchu rowerowego na chodnik. Ruch rowerowy będzie odbywał się w obu kierunkach po chodniku, zasadniczo po lewej stronie. Jest to, ze względu na ograniczenia terenowe lepsze rozwiązanie, niż wprowadzenie pojazdów rowerowych na jezdnię.              
Wykonane zostanie także nowe, dobrze widoczne oznakowanie poziome i pionowe, jak również ustawione bariery ochronne w rejonie szkoły. Przewidziano także wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi w postaci budowy kolektorów oraz wpustów. Rozbudowa drogi uporządkuje także kwestię ruchu i parkowania pojazdów przy sklepie, naprzeciwko szkoły przez wykonanie nawierzchni drogi i miejsc postojowych. W tym rejonie zlokalizowany będzie również przystanek autobusowy dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

Drugi etap
Drugi odcinek przebudowy to około 1.230 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 w kierunku Tarnowa Podgórnego. Podstawowym celem  przebudowy jest likwidacja drogi gruntowej, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
Powiat planuje również poszerzyć pas drogowy, przebudowę włączenia drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką 307.
Droga zostanie odwodniona, a piesi zyskają nowy chodnik. Po analizie natężenia ruchu również na tym odcinku dopuszczono wprowadzenie ruchu rowerowego na chodnik.
Na ostatniej sesji Rady Gminy gmina Dopiewa zgodziła się na partycypowanie w kosztach budowy tej drogi w wysokości 2.17 mln zł. Dokładanie się do inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat jest normalną praktyką. Gdybyśmy nie partycypowali w kosztach budowy, drogi powiatowe na naszym terenie nie powstawały by wcale.

 Agnieszka Wilczyńska na podstawie przesłanych materiałów

Kiedy budowa drogi Więckowice – Lusówko?
Kategoria: 

Komentarze

A co ze skrzyżowaniem z 307 ? Rondo? Światła?

I tym sposobem zwiększony ruch w Dopiewie.Ulica Szkolna niebezpieczna,z chodnikami urągajacymi podstawowym zasadom bezpieczeństwa;ulica,dla tirów,ciężarówek i 30 tonowych wanien, które mijają sie "na styk lusterkami".Kiedyś polna droga zalana asafaltem,pewnie bez wymaganej szerokości dla takiego ruchu.Wśród tego "motoryzacyjnego badziewia" porusząją się piesi i rowerzyści.Przejeżdżają tędy pewnie dopiewskie vipy, ale z okna pędzącego samochodu wygląda całkiem dobrze. Zamiatanie raz ,no może dwa razy w roku,gdy w Dopiewie pojawia się ktoś "ważny".Oczywiście ,jakakolwiek okoliczność dotycząca tej drogi nie dotyczy władz Gminy Dopiewo , bo "droga powiatowa".Jeśli nie można wpływać na sprawy w zarządzanym przez siebie terenie,trzeba oddać władzę! Niekiedy warto skorzystać z rozumu.

Z tego wynika, że polna droga od Więckowic do Rozalina nie zostanie wykonana. W takim razie dla kogo jest ten odcinek północny robiony? Przecież tam jest 5 domów na krzyż. Zdecydowaną większość ruchu na tej trasie stanowią samochody jadące do Rozalina/Lusówka i w drugą stronę. Trzeba było już zrobić ten polny odcinek, ten co ma być robiony ma przynajmniej asfalt.