Co o asfaltowni w Dąbrowie mówią gminni radni?

Na szybko (26 lipca) zebrałam kilka wypowiedzi gminnych radnych na temat budowy wytwórni mas bitumicznych w Dąbrowie.

Mariusz Ostrowski, Radny z Dąbrowy:Jesteśmy z mieszkańcami. Będziemy robili wszystko, aby powołać niezależnego biegłego, czy taka inwestycja stwarza i jaką uciążliwość dla mieszkańców”.

Leszek Nowaczyk, Przewodniczący Rady Gminy z Dopiewa:Moje stanowisko jest jednoznaczne. Tereny są przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. Bezpośrednia bliskość zabudowań jest do kilometra. Mając na uwadze olbrzymie zaangażowanie ludzi, naszą odpowiedzialność za tych ludzi, uznaję, że to miejsce jest jak najbardziej odpowiednie dla takiej inwestycji. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Muszą być miejsca, aby móc aktywizować gospodarczo, zarabiać pieniądze, po to, aby właśnie Ci ludzie, którzy mówią, że tutaj nie, że będzie smród, hałas itd. żeby mogli w sposób należyty, szczęśliwy żyć także z tej inwestycji, która ma pomagać. Mówię to pod tym kątem, że muszą być pieniądze na inwestycje około mieszkaniowe. Analizowałem to, byłem tam kilkukrotnie. Dzisiaj te samochody i tak jeżdżą, nie będą jeździć lokalnymi drogami. Ta otoczarnia ma zaopatrywać trasę A2.”

Piotr Dziembowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy ze Skórzewa: Nie jestem w temacie.”

Sławomir Kurpiewski, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy, radny Skórzewa: „Zgadzam się ze stanowiskiem Wójta w tej sprawie. Ten teren jest od lat przeznaczony pod takie inwestycje i moim zdaniem jest to najlepszy teren do lokalizacji czegoś takiego. Przedstawiciel inwestora wyjaśniał, że to nie jest asfaltownia, asfaltu w wytwarzanej masie jest zaledwie 15%. Gdyby to była rzeczywiście wytwórnia asfaltu byłbym przeciwny, bo takie inwestycje są bardzo szkodliwe dla środowiska”.

Jan Bąk, Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Gminy, radny z Gołusek – Palędzia:Uważam, że to rozwiązanie jest optymalniejsze niż inne. Nie wiem dokładnie, jak daleko jest tam od zabudowań. Na pewno jest to lepsza lokalizacja niż poprzednia.”

Nie udało mi się dodzwonić do Krzysztofa Dorny, radnego i sołtysa Dąbrowy.

Radni gminy Tarnowo Podgórne na sesji w dniu 25.07 wyrazili sprzeciw wobec budowy wytwórni mas bitumicznych w Dąbrowie.

Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: 

Komentarze

Może któryś z tych mądrych radnych zaproponuje asfaltownie obok siebie, z drugiej strony nie przecina się gałęzi na której się siedzi. Koryto ważniejsze!

W tej kadencji sam fakt zabrania głosu przez radnych w ważnej sprawie to niesamowite zjawisko. Dobrze ,że żaden nie odpowiedział: pani ja nietutejszy. Zdecydowanie dobrze, że mają swoje opinie. Nie można jednak zupełnie abstrahowac od prawidłowości postępowania administracyjnego. Może pytanie zostało źle zadane. Przedsięwzięcie dotyczy budowy wytwórni mas bitumicznych i stacji paliw płynnych. W tym przypadku nie jest tak, że 21 głosów za wystarczy, by coś było prawidłowe. Ja, ani nikt inny nie kazał wójtowi robic szkolnych błędów i źle kwalifikowac inwestycję. Może lepiej przystosowac Ammann 240 do wydawania decyzji środowiskowych? Wskaźnik błędów spadnie poniżej 100%. . Nie jestem przekonany czy radni mają pogłębioną wiedzę , bo aktywizacja gospodarcza już tam jest,a jaki jest podatek?

Panie Przewodniczący nie rozumiem co znaczy Pana wypowiedz "Bezpośrednia bliskość zabudowań jest do kilometra. Przecież wszyscy wiemy że odległość zabudowy jest mniejsz niż 1 km. I to dla Pana jest argument że ma tam powstać wytwórnia asfaltu. Jeżeli się Panu tak podoba taka inwestycja proponuję aby Pan wystąpił z wnioskiem o przeniesienie inwestycji w pobliże miejsca gdzie Pan mieszka. Nie rozumiem także dlaczego tak forsujecie tą inwestycje, jeżeli ma pwstać tylko 10 miejsc pracy. Może jest inna przyczyna dla której tak Panu zależy na tej inwestycji. Rozumiem że spalanie około 5 tys ton miału węglowego plus spaliny z rur ciężarówek wożących materiały z wytwórni według Panu nie będzie wpływało na jakość powietrza w miejscowościach znajdujących się wokół planowanej inwestycji. Mam nadzieję że wyborcy z Gminy Dopiewo odpowiednio Pna ocenią w następnych wyborach.

Chyba następna pikieta u Wójta po domem się szykuje z tączką gnoju

Wyraźnie niektórym radnym terminologia ujęta w w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , z późniejszymi zmanami , nie pasuje. Przewodniczący jak to on zmienił rozporządzenie i nazwał przedsięwzięcie otoczarnią. Nawet jeśli w następnym etapie będzie to pieczarkarnia, to najpierw musi przekonac wójta, że wydał złe postanowienie o odstąpieniu-dla wytwórni mas bitumicznych.

Gmina Dopiewo wreszcie zaczęła publikowac wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. Co prawda w przypadku RPPIOS.6220.4.2017 w 2 tygodnie po wydaniu decyzji, ale lepiej późno niż wcale. Jednym z ciekawszych jest wniosek dotyczący działki 742/8 w Dopiewie: dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przeładunku odpadów w tym złomu, oraz na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na przemiał na terenie działki o nr ewid. 742/8 obręb Dopiewo, Gmina Dopiewo. Inwestycje High-tech zaczynają zbiżac się do Leśnej 1c. Z numeracji wynika, że wniosek został złożony dawno, ale wójt Gminy Dopiewo znowu oszczędził poddanym informacji.