Asfaltownia w Dąbrowie. Ważne dokumenty

Przedstawiamy Państwu dokumenty na temat budowy wytwórni mas bitumicznych w Dąbrowie. Póki Wójt gminy Dopiewo nie wyda decyzji, a jeszcze nie wydał, można składać do Urzędu pisma w tej sprawie.

Wójt Gminy Adrian Napierała, na wniosek inwestora z maja tego roku, prowadzi procedurę wydawania decyzji środowiskowej dla budowy wytwórni mas bitumicznych w Dąbrowie na działce 18/1. Bez tej decyzji asfaltownia nie będzie mogła rozpocząć swojej działalności.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości są zaniepokojeni brakiem przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko tej inwestycji. Tym bardziej, że jakość złożonej przez inwestora dokumentacji budzi wątpliwości.

Inwestor, aby otrzymać decyzję środowiskową, musi złożyć do Gminy kartę informacji o przedsięwzięciu (KIP). W dokumencie tym nawet laik może wychwycić błędy – np. w częściowo odnosi się on do wpływu wywieranego przez… stację benzynową.

Niestety błędów w dokumentacji nie wychwycił ani Wójt ani powołane do tego organy (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i SANEPID).

Całość dokumentacji poniżej.

Materiał nadesłany

Wytwórnia mas bitumicznych w Dąbrowie Obszar inwestycji
Kategoria: 

Komentarze

To dobrze, że są dokumenty. Niedobrze, że nie ma informacji na stronie UG Dopiewo i Ekoportalu. Jeszcze raz powtórzę swoją opinię że błędem, który pociąga za sobą inne była błędna kwalifikacja przedsięwzięcia przez wójta gminy Dopiewo. Nie uwzględnienie jednej z instalacji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko-stacji paliw, powoduje różne implikacje. Organy opiniujące powinny samodzielnie umiec czytac , ale zostały też wprowadzone w błąd. RDOŚ został wprowadzony ewidentnie w błąd pismem gminy w sprawie obecnego zagospodarowania działki i terenów przyległych. Zatajono decyzję 22 z 2015 np.węzeł betoniarski, popioły paleniskowe,odzysk odpadów: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=1089 Mógłbym jeszcze miec jeszcze wątpliwości czy to błędy czy mataczenie, ale po zobaczeniu że wójt wydał nową decyzję środowiskową dla żwirowni na Joance, poszerzoną o inne działki już tych wątpliwości nie mam. http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=1184

Koncesje na wydobywanie - Surowce-kopalnie.pl surowce-kopalnie.pl/MAPY/koncesjelubuskie.xlsx 29, Kopalnia Kruszywa Naturalnego - „DĄBROWA MD” - Transport, ul. Wiejska 27 ..... 476, Wiktor Danielewski, ul. Wiejska 57 ... 484, Daniel Danielewski Taa, ekspertyzę "Ochrona powietrza ....." wykonał p. Daniel Danielewski . Rodzina Wiktora Danielewskiego i sąsiad Dolaty. Bardzo wygodne rozwiązanie . Pewnie p. Napierała dostał mapki do pokolorowania.

Jeśli ktoś pisze pisma do UG Dopiewo w sprawie wytwórni mas bitumicznych, to radzę posłużyc się znakiem sprawy podanym wyżej. W przeciwnym przypadku 200 pism może się znaleźc w 200 różnych szafach. Są w przyrodzie referaty zajmujące się przyrodą, które mają duże doświadczenie w takich sprawach. W tej sprawie na Ekoportalu został przynajmniej opublikowany wniosek nwestora. W sprawie RPPIOS.6220.4.2017 nie zostało opublikowane nic. No może z wyjątkiem samej decyzji środowiskowej opublikowanej na BIP. To nie jaja, to przypadki. Ciąg przypadków rozpoczął się od mianowania Remigiusza Hemmerlinga na kierownika. Odtąd już świat nie jest taki sam.

1. Nieinformowanie społeczeństwa o toczących się postępowaniach środowiskowych. Co prawda w sprawie RPPIOS.6220.4.2017 Pinokio podaje : "Ponadto zamieszczono w powszechnie dostępnym wykazie danych o środowisku informacje o złożeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, podając powyższe do wiadomości na prowadzonej przez Gminę stronie internetowej." Widocznie Dzepetto tak kazał, ale to nieprawda. 2.Decyzje środowiskowe w których toczyło się tzw.postępowanie z udziałem społeczeństwa, zwykle toczyło się przed sporządzeniem Raportu, w związku z czym społeczeństwo nie miało się do czego odnieśc. 3, Decyzje środowiskowe dotyczyły mniejszego obszaru niż faktyczna działalnośc np.koncesja na wydobycie kopalin. 4. Uzgodnienia wójta gminy są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem działek określonym w Studium. W tym samym referacie: 5. Dokładanie uzasadnień do MPZP po przegłosowaniu przez RG Dopiewo-czas trwania procederu 1/5 roku, moja ocena-fałszerstwo. 6. Wysyp wyłożeń mpzp w okresie wakacyjnym i przed świętami Bożego Narodzenia-mało uwag. W żadnym wyłożeniu nie było dostępne uzasadnienie projektu. To takie przypadki, że ktoś celowo mąci wodę, by kilka żab mogło ładnie sobie kumkac.

Moja ocena jest następująca: Jest lato, dzieci bawią się w piasku. Dopiewskie elyty wolą żwirek i asfalt. Każdy chce byc king of bitum, lub king of żwirek. Ps. Do kolorowanek przyjęto synusia innego tatusia.

Postanowienie z dnia 4 lipca o odstąpieniu od przeprowadzenia pełnej oceny nie dotyczy przedsięwzięcia, które omawiamy. Jeszcze raz powtórzę, że zgodnie z KIP przedsięwzięcie składa się z 2 instalacji z których każda może potencjalnie negatywnie oddziaływac na środowisko. Jedną z instalacji(budowę stacji paliw) całkowicie pominięto w decyzji o odstąpieniu. Niech wójt słucha, bo nie będę żył wiecznie.

O terenach przemysłowych mówił wójt. Z wypisu z rejestru gruntów wynika, że to grunty rolne. Kiedyś była tam podobno żwirownia. No to w przeszłości jakiś wójt musiał uzgodnic koncesję na wydobycie w niezgodzie z art.7 Prawo Geologiczne i Górnicze. Zupełnie tak samo jak zrobił Napierała dla kopalni Joanka SM. Tak na mój nos, to pewnie te grunty nigdy zostały wyłączone z produkcji rolnej. Poza tym widac, że gmina tak polega na inwestorze, że przyjęła jego kwalifikację przedsięwzięcia wynikającą z wniosku, a nie dokonała własnej oceny. Stacja paliw została przemilczana. Klient ich pan. Tylko nie każdy, ale tylko wskazany przez GTW>

Widząc niesłychaną przychylnośc władz gminy dla żwirowni i działalności na terenach byłych żwirowni, pozwolę sobie zawiesic w przestrzeni publicznej kilka pytań. Czy takie szybkie uzgodnienia dla żwirowni (Joanka SM-1 dzień) i niedokonywanie zmian w ewidencji gruntów, nie skutkuje tym, że żwirownie w Gminie Dopiewo i wszelka działalnośc na terenach po żwirowniach jak np. węzły betoniarskie, odzysk odpadów, czy wytwórnia mas bitumicznych, nie są czasami obłożone podatkiem rolnym? Z tego co wiem gminy wydając decyzje podatkowe bazują na ewidencji ze starostwa. Czy gmina celowo traci wpływy z podatku od nieruchomości, by zyskac mógł ktoś? Dlaczego ktoś celowo omija te tereny przy tworzeniu mpzp?

Wydaje mi się, że gdyby nie nagłośnienie to postanowienie o odstąpieniu mogło by towarzyszyc decyzji środowiskowej. Wygląda na to, że p.Natalia i inni protestujący spowodowali całkowite ogłupienie organu. W decyzji RPPIOŚ.6220.4.2017 decyzja środowiskowa i decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia pełnej oceny to jedno. No cóż trzeba będzie znowu uchylac... Pęd do żwirowania widzę niczym nieopanowany.

Sprawa ewidentnie dla CBA chyba czas wysłać zawiadomienie w tej sprawie. Za dużo przypadku w tym wszystkim

Odnoszę wrażenie, że UG Dopiewo komu chce odkrywa stanowiska archeoloiczne na działkach, a innym przykrywa. Mimo tego, że działka asfaltowa to teren po żwirowni , to lepiej sprawdzic. W przypadku Joanki SM sprawdziłem-działka 162/1 obręb Trzcielin(RPPIOS.6220.4.2017) i bingo- stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków pod nr AZP 54-25/133 . W dezyzji środowiskowej cichosza. Jeśli to złoty pociąg, to chłopaki mogli się chociaż ze mną podzielic. Przypomnę, że wcześniej podobne zjawisko(znikające stanowisko archeologiczne) wystąpiło w mpzp Dąbrówka, rejon Komornickiej.

Skąd mogłem wiedziec, że ktoś potrzebuje zabytek kultury łużyckiej do zagospodarowania ogródka? Jest jeszcze wiele innych w okolicy.

Według zaznaczenia inwestycja ma byc za Bi , na RV. Gmina kasuje gdzieś 35 zł od ha tej klasy na rok. W przypadku kopalni żwiru Joanka SM służby gminne stawały na głowie, by nie została objęta podatkiem od nieruchomości. Zastosowano taką konstrukcję, że to tylko na 5 minut, a później znowu będzie rolnictwo. A u mnie kaktus na ręce. Nie sposób nie zauważyc, że jak wajchowy zapali światło zielone, to pali się co najmniej do starostwa. Jak czerwone, to jest pod górę co najmniej do starostwa. Co inwestor poradzi, że mu przychylnie klasyfikują? Nic nie poradzi.

Władze widzą strefę przemysłową. W ewidencji za to rolnictwo, jakiś las, jakaś woda. Jest to więc co najwyżej strefa bez podatku od nieruchomości. Czynne kopalnie żwiru powinny byc oznaczone jako K-użytek kopalny i objęte podatkiem od nieruchomości. Widział ktoś takie oznaczenie kiedykolwiek na terenie gminy Dopiewo? Rzadko można spotkac się z taką troską, by wpływy do kasy były jak najmniejsze. Zagadką dla mnie jest jak w Myślenicach na Śląsku dowiedzieli się, że władze gminy w Wielkopolsce prowadzą tak szeroko zakrojoną działalnośc dobroczynną i będą mogli sobie fedrowac na Joance , płacąc podatek rolny zamiast podatku od nieruchomości? Myślę, że władze gminy powinny wykazac się większą konsekwencją i zwolnic od podatku od nieruchomości wszystkich.

Naród protestujący powinien wreszcie dopuścic do głosu autora KIP. Zabrano mu prawa autorskie, nie dają się podpisac, nie zapraszają go do telewizji. Czas skończyc z tą dyskryminacją, bo autor KIP to też człowiek.