Co z dworcem PKP w Palędziu?

5 lipca w szkole przy ul. Malinowej w Dąbrówce odbyły się warsztaty nt. modernizacji dworca w Palędziu. Zorganizowane przez PKP konsultacje miały dać obraz osobom prowadzącym projekt co, w kontekście modernizacji dworca, jest najważniejsze dla mieszkańców. Niestety temat spotkania ograniczony był tylko do samego budynku i terenu bezpośrednio przy nim. Ogromnie istotna kwestia bezpiecznego przejścia od dworca na stronę Palędzia i Gołusek nie była przedmiotem dyskusji, ponieważ tory i perony są w zarządzie PLK. Niemniej zgromadzeni uzyskali obietnicę, że temat przejścia zostanie poruszony przy rozmowach pomiędzy spółkami kolejowymi. Ponadto mieszkańcy zachęcani byli do indywidualnego kontaktu z PLK w tej sprawie.
Również kwestia planowanej budowy parkingu PARK&GO nie była omawiana, ponieważ jest to inwestycja pilotowana przez UG Dopiewo, które bardzo krótko poinformowało zgromadzonych o założeniach tej inwestycji.

Spotkanie prowadził Paweł Wróblewski z biura inwestycji oraz Robert Krzak, który bezpośrednio odpowiada za „naszą” inwestycję. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele UG Dopiewo: m.in. v-ce wójt Przepióra,
Remigiusz Hemmerling oraz około 20 mieszkańców. Budowa ma zacząć się w 2019 roku. Uczestnicy spotkania mieli odpowiedzieć czy ważniejsze jest dla nich np. bezpieczeństwo, estetyka czy funkcjonalność. Udzielili też odpowiedzi jakie widzieliby funkcje dla budunku oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa. Proponowane przykładowe funkcje to m.in. pomieszczenia dla harcerzy lub innych organizacji NGO, biura, poczta, paczkomaty, mała gastronomia lub automaty z żywnością napojami, fryzjer, kwiaciarnia. Zwrócono uwagę na
potrzebę instalacji monitoringu oraz systemu informacji podróżnych. Podniesiono także kwestię przystosowania budynku i przejść dla niepełnosprawnych, podróżnych z większym bagażem, rowerzystów, a także miejsca krótkiego postoju dla przywożących podróżnych tzw. „kiss&ride”. Wskazano też na potrzebę zieleni w otoczeniu dworca. Były to jedyne planowane konsultacje w tym temacie, jednak organizatorzy spotkania będą
zbierać dalsze uwagi pod adresem: warsztaty@pkp.pl.

Marcin Gładyś

5.07.2017 warsztaty na temat zagospodarowania dworca PKP w Palędziu (fot. M.Gładyś)
Kategoria: