Czy powstanie kolejna wytwórnia asfaltu w Palędziu/ Dąbrówce?

Na działce nr 204/8 w okolicach Palędzia i Dąbrówki, w sąsiedztwie MOP Palędzie przy S11 ma powstać tymczasowa (na okres kilku lat) wytwórnia mas bitumicznych. Działkę na potrzeby firmy Strabag Sp. z o.o. wynajęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dąbrówce.

Firma Strabag na razie na ww. działce składuje materiały budowlane i kruszywo, potrzebne do przebudowy i remontu autostrady A2.

Każdy, komu się nie podoba pomysł budowy takiej inwestycji może do 1 kwietnia złożyć uwagi i zastrzeżenia. Uwagi mogą dotyczyć wszystkiego, choćby obawy o zanieczyszczenie środowiska czy nadmierny hałas.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy Dopiewo (ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. 14, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 9:00-17:00, wtorek- piątek 7:30-15:30).

Wójt gminy Dopiewo, Adrian Napierała podczas zebrania w Palędziu 8 marca mówił, że wybrano dłuższą drogę administracyjną dotyczącą wydania decyzji w tej sprawie, a sama inwestycja nie przyniesie żadnych korzyści gminie. Może natomiast zwiększyć się np. ruch ciężarówek nie tylko na drodze serwisowej wzdłuż S11, ale także na terenie okolicznych wsi. Nadal nie wiadomo, czy inwestor będzie korzystał z rampy kolejowej w Palędziu. Jeśli tak by się stało, ruch ciężarówek na lokalnych drogach wzrósł by znacznie, a korki jeszcze by się wydłużyły.

Dodajmy, że jedna wytwórnia mas bitumicznych już działa w naszej gminie – w Palędziu, firmy Colas.

Agnieszka Wilczyńska

Czy powstanie kolejna wytwórnia asfaltu w Palędziu/ Dąbrówce?
Kategoria: 

Komentarze

Ile lat dopiewski dawca PIT ma zamiar dawac się robic w konia? "Wójt gminy Dopiewo, Adrian Napierała podczas zebrania w Palędziu 8 marca mówił, że wybrano dłuższą drogę administracyjną dotyczącą wydania decyzji w tej sprawie, a sama inwestycja nie przyniesie żadnych korzyści gminie. " Na końcu tej drogi rosną maliny. Tak okiem laika teraz nie ma nawet podstaw prawnych do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa. Wójt najpierw powinien wydac postanowienie o obowiązku /nie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, póżniej raport i dopiero uwagi społeczeństwa. To dla mnie zwykły pic na wodę, beż żadnych podstaw prawnych. Do czego chcecie składac uwagi ? Do wniosku inwestora? Urząd robi też taki numer, że stwarza możliwośc składania uwag do raportu złożonego wraz z wnioskiem przez inwestora, a to często zwykła literatura. Dlaczego jeśli UG Dopiewo ma czyste ręce, to nie publikuje raportów? (...) Budzimy się ze snu zimowego.

Jest jeszcze jeden powód, by nie traktowac ogłoszenia UG Dopiewo poważnie. Pracownikom referatu planowania wytłumaczy to nowy nowy kolega , który ma znac przepisy : a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b)ustawy prawo budowlane, c)ustawy o gospodarce nieruchomościami, d)ustaw o ochronie gruntów leśnych i rolnych, e)ustawa o ochronie przyrody, f)ustawy o samorządzie gminnym g)Kodeks Postępowania Administracyjnego. http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=22062&bar_id=9775 Jeśli uda się znaleźc taką perłę, to pozostali urzędnicy powinni zwracac się do niego per panie trenerze, lub korepetytorze. Proszę jednak zwrócic uwagę, że nikt nie wymaga znajomości ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Tym sposobem wiedza znowu ominie urząd. Ja też nie jestem żadnym znawcą ustawy, ale sprawdzam, co wydaje się głupie na pierwszy rzut oka. Na drugi zresztą też. Wpis może się nie podobac, ale jeśli wójt-prawnik pójdzie ze swoim prawnikiem do jakiegoś prawnika, to przyznają mi rację. Szczerze mówiąc mam w nosie zmiany ustaw, które wprowadzają wójtowie gmin. Mnie te ograniczenia praw nie dotyczą. Radzę przeprowadzic postępowanie w kolejności wynikającej z ustawy, a wałek polegający na odwróceniu kojejności działań uznac za spalony. To: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=1153 skasowac, bo się dzieciaki będą śmiac.