"Zielone Zacisze" - Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie - projekt do Budżetu Obywatelaskiego

"Zielone Zacisze" - Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie

Gdzie: Konarzewo, plac u zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej, działki nr. ewid. 366/2 i 367 (doły konarzewskie)

Zgłaszająca: Monika Łaszczewska

Ogólny opis zadania: 
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie, poprzez utworzenie ciągów pieszych wraz z przylegającą zielenią urządzoną i miejscami do siedzenia oraz uruchomienie na powierzchni stawu pływającej fontanny z oświetleniem typu LED. Stworzenie w Konarzewie estetycznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości.

Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję (poprzez profilowanie terenu), ułożenie ciągów pieszych w formie półokrągłej promenady wzdłuż brzegu stawu i dojścia do promenady z istniejącego ciągu pieszego w konarzewskich dołach. Szerokość projektowanych ciągów pieszych to 2 m dla chodnika dojściowego i 1,5 m dla promenady. Wzdłuż ciągu pieszego zakłada się utworzenie kwatery dla zieleni urządzonej niskiej i miejsce na cztery ławki parkowe.
Celem uatrakcyjnienia tego terenu przewiduje się instalację fontanny pływającej wraz z oświetleniem typu LED na lustrze wody stawu (fontanna pływająca z pompą EBARA BEST 4 i oświetlenie białe 6 X QL 21). Niezbędne jest wykonanie przyłącza energetycznego (istniejąca infrastruktura energetyczna oddalona jest o około 50 m) i posadowienie skrzynki rozdzielczej.
Realizacja inwestycji wymaga projektów technicznych: budowlanego i łącza energetycznego.
Inwestycja ma na celu utworzenia reprezentacyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Konarzewa i ich gości. Jest w pewnym sensie kontynuacją działań podejmowanych w poprzednich latach związanych z rewitalizacją konarzewskich dołów. Celem projektu jest podniesienie estetyki centrum Konarzewa, co znajduje odzwierciedlenie w oczekiwaniach mieszkańców.

Dodatkowe informacje: 
Inwestycja ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Konarzewa i gminy Dopiewo. Miejsce w centrum wsi sprzyjać będzie powszechności wykorzystania tej inwestycji.

Koszt: 50 tys. zł

Wszystkie projekty na www.dbo.dopiewo.pl.

Kategoria: 

Komentarze

Zważywszy na to że Dąbrówka jest po pierwsze mocno niezameldowana a po drugie głosy w DBO się rozdrobnią, to Konarzewo ma szansę na powodzenie. Pod wszakże jednym warunkiem że społeczność się zmobilizuje. https://www.facebook.com/Zielone-Zacisze-Konarzewo-1813466912258292/