Hubert Trojanek ze stypendium Marszałka

22 kwietnia o godz. 19.00 w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. św. Marcin 87 w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczy nagrody i stypendia w dziedzinie kultury.

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego są formą pomocy materialnej dla osób, które chcą realizować swoje projekty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego. W tym roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła 85 wniosków i zadecydowała, że do wielkopolskich twórców i animatorów kultury w 2016 roku trafi 19 stypendiów, których wysokość kształtuje się w przedziale od 4, 5 tys. zł. do 12 tys. zł.

Jednym z wyróżnionych jest:

Hubert Trojanek – gimnazjalista, od 7 roku życia  gra na instrumentach perkusyjnych w zespole parafialnym „Credo in Deum”, od 5 lat pobiera lekcje gry na pianinie w prywatnej szkole Muzycznej w Stęszewie, od 2 lat gra na flecie poprzecznym w Orkiestrze Dętej Gminy Dopiewo. Zastępuje organistę w Parafii w Konarzewie. Jego program stypendialny obejmuje przygotowanie do egzaminu w publicznym liceum muzycznym w Poznaniu, a także przegląd techniczny pianina.

Agnieszka Wilczyńska

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo na dożynkach 2014
Kategoria: