Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców z Gminy Dopiewo

W związku z epidemią koronawirusa wójt Gminy Dopiewo postanowił pomóc lokalnym przedsiębiorcom i wprowadza „Pakiet pomocowy”. Działania te są skierowane do przedsiębiorców najmocniej dotkniętych ograniczeniami jakie zostały wprowadzone w sektor usług oraz handlu wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Źródło: Urząd Gminy Dopiewo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, które w pierwszej kolejności ucierpiały najmocniej a właściciele od samego początku epidemii liczą straty finansowe.

Wójt Gminy Dopiewo wprowadza możliwość udzielenia pomocy, chcąc ograniczyć straty wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), m.in.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • prowadzące handle detaliczny wyrobami tekstylnymi, odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
 • lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii,

będą mogły ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 • umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę; z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o pomoc wraz z wnioskiem powinni złożyć również poniższe dokumenty:

 • oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • fprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
 • dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Wymagane wnioski i dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • poczta tradycyjna na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
 • poczta elektroniczna: skarbnik@dopiewo.pl
 • adres skrytki ePUAP: /u69segq736/skrytka
 • oraz do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.