Jak zdobyć dopłatę do wymiany pieca węglowego?

Od 1 lutego w naszej gminie rozpocznie się III edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie do likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przyczynić się do polepszenia jakości powietrza w naszej gminie Dopiewo i walczyć z corocznie powracającym problemem smogu.

Z dofinasowania mogą skorzystać właściciele budynków lub lokali mieszkalnych na terenie gminy Dopiewo. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2020 roku od godziny 07:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo i potrwa do 28 lutego 2020 roku. Warto zaznaczyć, że w przypadku składanych wniosków decyduje kolejność zgłoszeń więc warto tej decyzji nie zostawiać na ostatnią chwilę. Wniosek należy złożyć osobiście, przesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy cyfrowej e-puap.

Co obejmuje dofinasowanie?

Wysokość dofinasowania wynosi 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – ale nie więcej niż 5000 zł, a w przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – nie więcej niż 30000 zł.

Stary tzw. „kopciuch” może zostać wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub kotły na paliwo stałe (kotły muszą spełniać określone warunku regulaminu aby dofinasowanie zostało przyznane). Tutaj warto nadmienić, że dofinasowanie oprócz zakupu nowego źródła ogrzewanie może być wykorzystane również na demontaż starego kotła, zakup armatury niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu grzewczego.

Dokumentacja

Składając wniosek należy pamiętać, że dofinasowanie odbywa się na zasadzie refundacji kosztów. Wypłata środków dla wnioskodawcy odbywa się po realizacji inwestycji oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac.

W przypadku urządzeń, zakupionych przed datą zaakceptowania wniosku, dofinasowanie nie będzie realizowane tak samo jak w przypadku kiedy inwestycja jest już dofinasowana z innego programu.

Przy składaniu wniosku o dofinasowanie należy pamiętać, że nie jest ono jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Decyzja o przyznaniu i refundacji kosztów odbywa się po weryfikacji złożonych dokumentów.

Kontrola powykonawcza

Uczestnicy programu dofinasowania po złożeniu formularza rozliczeniowego zobowiązani są do udostępnienia lokalu, w którym nastąpiła wymiana systemu ogrzewania. Termin kontroli powykonawczej jest uzgadniany indywidualnie.

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane programem dotacji szczegółowe informacje mogą otrzymać od Pani Ewy Hejwosz pod numerem telefonu: 61/890 53 95.